Kiểm tra thuế cần chuẩn bị những gì?

Xem thêm: Cách kiểm tra mã số thuế hộ kinh doanh https://accgroup.vn/kiem-tra-ma-so-thue-ho-kinh-doanh

Khi bạn là chủ một doanh nghiệp, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của bạn là đảm bảo rằng bạn tuân thủ đúng luật thuế. Trước khi cơ quan thuế quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh của bạn, có một số điều quan trọng mà bạn cần chuẩn bị. Đừng để việc này khiến bạn "đau đầu". Dưới đây là một hướng dẫn đơn giản về cách chuẩn bị tốt cho kiểm tra thuế.

1. Công Tác Sắp Xếp Chứng Từ Gốc

 • Tổ Chức Chứng Từ Hàng Tháng: Đầu tiên, bạn cần sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào và đầu ra. Điều này áp dụng từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm tài chính. Các chứng từ gốc bao gồm hóa đơn đầu vào và đầu ra cần phải kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế.

 • Kèm Theo Phiếu: Mỗi hóa đơn bán ra phải được kẹp theo Phiếu thu nếu bán ra hoặc thu tiền vào đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho và kèm theo hợp đồng và thanh lý nếu có. Hóa đơn mua vào (đầu vào) cũng phải kẹp với phiếu chi và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng và thanh lý nếu có.

 • Đầy Đủ Chữ Ký: Tất cả chứng từ phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh. Kẹp riêng chứng từ của từng tháng và lập một tập có bìa đầy đủ.

2. Sắp Xếp Báo Cáo Đã Nộp Cho Cơ Quan Thuế

 • Kèm Theo Chứng Từ: Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Báo cáo thường kỳ bao gồm Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Xuất Nhập Khẩu, Môn Bài, Tiêu thụ đặc Biệt và báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

 • Báo Cáo Tài Chính: Bạn cần cung cấp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN và hoàn thuế kèm theo của từng năm.

  Kiểm tra thuế cần chuẩn bị những gì?

  Kiểm tra thuế cần chuẩn bị những gì?

   

3. Chuẩn Bị Sổ Sách Đã In Hàng Năm

 • Sổ Nhật Ký Chung: Đảm bảo rằng bạn có sổ nhật ký chung và sổ nhật ký riêng cho bán hàng, mua hàng, chi tiền, thu tiền, công nợ phải thu cho khách hàng và công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Bạn cũng cần có biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng cuối năm.

 • Sổ Quỹ Tiền Mặt Và Sổ Chi Tiết Ngân Hàng: Bảo đảm rằng sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng của bạn đã được cập nhật.

 • Sổ Cái Các Tài Khoản: Đối với từng tài khoản như 131, 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214, 621, 622, 627, 641, 642, tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15, bạn cần có sổ cái và sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định và công cụ dụng cụ, sổ khấu hao tài sản cố định và công cụ dụng cụ, thẻ kho/sổ chi tiết vật tư, bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho và toàn bộ chứng từ đã nhập.

4. Sắp Xếp Các Hợp Đồng Kinh Tế

 • Kiểm Tra Các Biên Bản, Giấy Tờ Hợp Đồng: Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào và đầu ra. Hãy kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng như hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

 • Hợp Đồng Lao Động Và Bảng Lương: Đảm bảo rằng bạn có các hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương. Hợp đồng lao động và bảng lương cần phải có chữ ký đầy đủ.

 • Các Quyết Định Về Lương Và Công Tác: Tổ chức và sắp xếp các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác và tăng lương.

5. Hồ Sơ Pháp Lý

 • Gốc Và Photo Công Chứng: Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và photo công chứng (xác thực).

 • Các Công Văn Liên Quan Đến Cơ Quan Thuế: Sắp xếp và bảo quản các công văn đến và đi liên quan đến cơ quan thuế.

6. Kiểm Tra Chi Tiết Khác

 • Kiểm Tra Sổ Chi Tiết Với Sổ Tổng Hợp Tài Khoản: Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái).

 • Kiểm Tra Đối Chiếu Các Nghiệp Vụ Kinh Tế: Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản, hóa đơn đầu vào và đầu ra, và sổ kế toán.

 • Kiểm Tra Công Nợ Khách Hàng: Đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra công nợ khách hàng và các khoản phải trả.

 • Kiểm Tra Dữ Liệu Nhập Và Khai Báo Thuế: Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào và đầu ra với bảng kê khai thuế. Đảm bảo rằng đầu vào và đầu ra đã cân đối.

 • Kiểm Tra Ký Tá Có Đầy Đủ: Kiểm tra ký tá có đầy đủ trên các tài liệu.

 • Kiểm Tra Lại Định Khoản Các Khoản Phải Thu Và Phải Trả: Kiểm tra lại định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng.

 • Kiểm Tra Lại Bảng Lương: Kiểm tra lại bảng lương để đảm bảo rằng ký có đầy đủ và số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương khớp. Đối với nhân viên, hãy đảm bảo rằng hồ sơ đầy đủ.

Các Loại Thuế Sẽ Được Kiểm Tra

 1. Thuế Giá Trị Gia Tăng.
 2. Thuế Thu Nhập Cá Nhân.
 3. Các Loại Thuế Khác (Thuế Xuất, Nhập Khẩu, Thuế TTĐB).

Các nhân viên cơ quan thuế sẽ kiểm tra theo thứ tự các loại thuế trên. Mỗi người sẽ kiểm tra từng mục thuế khác nhau. Vì vậy, để tránh rơi vào tình huống bị động, bạn nên sắp xếp lịch trước để không phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ họ.

Kết Luận

Việc chuẩn bị cẩn thận và đảm bảo tuân thủ đúng quy định thuế là một phần quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp. Sẵn sàng cho kiểm tra thuế có thể giúp bạn tránh được các rắc rối không cần thiết và duy trì hoạt động kinh doanh của bạn một cách suôn sẻ.

Xem thêm: Kiểm tra viên thuế là gì? Nhiệm vụ và tiêu chuẩn https://accgroup.vn/kiem-tra-vien-thue-la-gi

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (757 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!