Hướng dẫn viết phiếu lý lịch tư pháp số 1 chi tiết
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

mo-cuon-so-14

 hướng dẫn viết phiếu lý lịch tư pháp số 1

............. 

.................. (1)  

Số: ...../.... ......    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ....., ngày  ..... tháng . ..... năm ......

                                        

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu xác nhận mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

XÁC NHẬN:

 1. Họ và tên: (2) ......................................... 2. Giới tính: ............. 
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ..../....../......  4. Nơi sinh (3): ............... 
 3. Quốc tịch: ................................................................................. 
 4. Nơi thường trú (4): .................................................................... 

....................................................................................................... 

 1. Nơi tạm trú (5): ........................................................................ 
 2. Giấy Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu: ............  (6) Số: ........... 

Cấp ngày ....................... tháng ............ năm ....... Tại: ................. 

 1. Tình trạng án tích:

SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN

TỘI DANH

HÌNH PHẠT CHÍNH

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (7):

............................................................................. 

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

                                                            

CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM

 

THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

 

                                                                                                                  Trang....

                                                                                                            (Phiếu này gồm có .... trang)

NGƯỜI LẬP PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên)   

(8)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi Phiếu lý lịch tư pháp số 1:

 

(1) Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

 

(2) Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu

 

(3) Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

 

(4) (5) Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

 

(6) Ghi rõ là Chứng minh nhân dân hay hộ chiếu hay Căn cước công dân.

 

(7) Trường hợp cá nhân không có yêu cầu xác nhận thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý thì mục 10 không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

 

(8) Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.034 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  oi

  Custody of Children Under 36 Months Upon Divorce: Legal Implications and Decisions

    1. Custody of Children Under 36 Months Upon Divorce: Legal Implications and Decisions" The first question my clients often ask when they come in for counseling is “How do I get custody of my ...

  Lượt xem: 3.466

  223

  Custody of Children Under 6 Years of Age Upon Divorce: Legal Aspects and Considerations

    1. Custody of Children Under 6 Years of Age Upon Divorce: Legal Aspects and Considerations Learn about the impact of divorce on children across various developmental stages and discover strategies ...

  Lượt xem: 2.056

  09

  The Right to Raise Children Upon Divorce: Legal Considerations and Custody Options

    1. The Right to Raise Children Upon Divorce: Legal Considerations and Custody Options This time in your life is so emotionally charged that it's no wonder you forget how your child feels. It is ...

  Lượt xem: 3.239

  ok-1

  What Is a Divorce Petition: Understanding the Initial Step in the Divorce Process

    1. What Is a Divorce Petition: Understanding the Initial Step in the Divorce Process The 2023 unilateral divorce application form is form 23-DS (Petition) issued with Resolution 01/2017/NQ-HDTP.     ...

  Lượt xem: 3.780

  xe-chinh-chu-45

  H2SO4 là gì? Tính chất, các dạng và ứng dụng của H2SO4

  H2SO4 là một dạng viết tắt của axit sulfuric, một trong những hợp chất hóa học quan trọng và phổ biến nhất trên thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về H2SO4, các tính chất của nó, các ...

  Lượt xem: 2.998

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo