Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tại I-ran năm 2021

logo accACC
Thảo Linh

Nội dung bài viết:

1.Quyền thành lập công ty tại I-ran

Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nhà đầu tư được phép thành lập công ty tại I-ran để kinh doanh sản xuất nếu đáp ứng điều kiện tại Luật đầu tư 2020 và pháp luật Iran về đăng ký thành lập doanh nghiệp

2.Những lưu ý khi thành lập công ty tại I-ran

Khi thành lập công ty tại I-ran , cần lưu ý những điều sau:

Thứ nhất, trước khi thực hiện việc thành lập công ty tại I-ran , trước hết bạn cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Thứ hai, tuân thủ nghĩa vụ thuế và tài chính: Nhà đầu tư phải có xác nhận của cơ quan thuế về nghĩa vụ nộp thuế trước khi đầu tư ra nước ngoài

Thứ ba, về việc chuyển vốn ra Colombia: Các hình thức chuyển tiền dịch vụ, mang tiền đi du lịch hay thông qua giao dịch bất hợp pháp để tiến hành đầu tư đã từng bị cơ quan chức năng cảnh báo. Việc chuyển vốn sẽ được thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các chấp thuận từ quốc gia tiếp nhận đầu tư.

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và ngược lại phải được thông qua một tài khoản mở tại một tổ chức tín dụng trong nước dưới sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

3.Trình tự thành lập công ty tại I-ran

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thứ nhất, với những dự án đầu tư thuộc diện có chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ:

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: chứng minh nhân dân với nhà đầu tư là cá nhân/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề ngân hàng, khoa học và công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có)

Thứ hai, với những dự án đầu tư không thuộc diện có chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Giấy tờ tùy thân nếu nhà đầu tư là cá nhân/ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp nếu nhà đầu tư là tổ chức (bản sao);
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ/ văn bản của Ngân hàng Nhà nước cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc lĩnh vực ngân hàng, khoa học và công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, bạn cần nộp văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật

Thời gian xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Thứ nhất, đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài

Thứ hai, đối với dự án đầu tư KHÔNG thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Bước 3: Thành lập công ty tại nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty tại nước ngoài ở mỗi quốc gia tiếp nhận đầu tư sẽ có những khác biệt, với các tài liệu cần dịch sang ngôn ngữ nước sở tại, bạn cần chứng nhận lãnh sự để phù hợp hơn với quy định về hồ sơ thành lập của I-ran

Công đoạn này sẽ phải tuân thủ pháp luật doanh nghiệp của Bangladesh. Về cơ bản, tương tự như pháp luật Việt Nam, thủ tục thành lập công ty tại cần phải đăng ký kinh doanh. Nếu kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải xin giấy phép kinh doanh.

Bước 4: Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để thành lập công ty tại I-ran

Trên đây là hướng dẫn của ACC về thủ tục thành lập công ty tại I-ran, nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại I-ran của ACC, hãy liên hệ với chúng tôi.

4.Những câu hỏi thường gặp về thành lập công ty tại I-ran

Câu 1: Những ngành nghề nào nhà đầu tư Việt Nam không được kinh doanh khi thành lập công ty tại I-ran?

 • Kinh doanh các chất ma túy
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Câu 2: Thành lập công ty tại I-ran như thế nào thì thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ?

Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Trừ các TH phải có sự chấm thuận của Quốc hội thì Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Câu 3: ACC có cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký thành lập công ty tại I-ran không?

ACC có cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký thành lập công ty tại I-ran trọn gói, cam kết không phát sinh chi phí đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Câu 4: Phí dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký thành lập công ty tại I-ran  của ACC là bao nhiêu?

Phí dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký thành lập công ty tại I-ran  sẽ được ACC trao đổi cụ thể với quý khách khi quý khách liên hệ với chúng tôi..

5.Dịch vụ pháp lý của ACC

Bài viết đã trình bày sơ lược về thủ tục đăng ký thành lập công ty tại I-ran. Nếu có khó khăn gì trong quá trình thực hiện hay có bất cứ thắc mắc gì khác về việc đăng ký thành lập công ty tại I-ran nói riêng hoặc thủ tục thành lập công ty nói chung, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại ACC

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình quá trình thành lập công ty tại nước ngoài.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận