Hướng dẫn thành lập công ty tại Cuba năm 2021

logo accACC
Thảo Linh

Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó và tin cậy lẫn nhau trong suốt 60 năm qua. Cuba tạo ra rất nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam đến Cuba đầu tư kinh doanh. Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty tại Cuba, qua bài viết này ACC sẽ hướng dẫn bạn thành lập công ty tại Cuba

Nội dung bài viết:

1.Tại sao nên thành lập công ty tại Cuba?

Thứ nhất, có nhiều ưu đãi thuế khi đầu tư vào Cuba:

Chính phủ Cuba miễn thuế cho việc sử dụng lao động tại Cuba, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn xây dựng và đầu tư dự án. Khi DN đã đi vào hoạt động thì được miễn thuế lợi tức trong 8 năm hoạt động đầu tiên. Thêm vào đó, cho phép chuyển tiền ra nước ngoài 1 cách tự do bằng đồng ngoại tệ mà không phải trả phí hoặc thuế

Thứ hai, , Cuba hiện đang có hệ thống luật pháp rất đảm bảo và minh bạch.

Cuba đã ban hành Luật Đầu tư và Hiến pháp mới của Cuba được phê chuẩn, với những sửa đổi sẽ tạo cho các nhà đầu tư nước ngoài những ưu đãi hấp dẫn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cuba.

Thứ ba, Cuba  có thể trở thành cầu nối để các công ty Việt Nam thâm nhập vào thị trường Mỹ La tinh và Caribe.

Thứ tư, lực lượng lao động chất lượng cao:

Cuba có lực lượng lao động với trình độ cao với hơn 1 triệu kỹ sư và người tốt nghiệp đại học, cho phép các DN nước ngoài có thể tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao,

2.Điều kiện thành lập công ty tại Cuba

Trước khi thực hiện việc thành lập công ty tại Cuba, trước hết bạn cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra Cuba

Các điều kiện cần đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước dự định đầu tư cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, chủ thể có nhu cầu thành lập công ty tại nước ngoài tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình.
 • Hoạt động đầu tư tại nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm: ma túy, hóa chất, khoáng vật, động – thực vật hoang dã/ quý hiếm, mại dâm, sinh sản vô tính trên người, mua bán người, bộ phận cơ thể người.
 • Cam kết của nhà đầu tư về việc tự thu xếp ngoại tệ hoặc được Ngân hàng Nhà nước cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; nếu vốn chuyển ra nước ngoài khoảng 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án cần chủ trương của Quốc hội thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật.
 • Có văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

3.Trình tự thành lập công ty tại Cuba

Trước khi thực hiện việc thành lập công ty tại Cuba, trước hết bạn cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra Cuba

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thứ nhất, với những dự án đầu tư thuộc diện có chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ:

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: chứng minh nhân dân với nhà đầu tư là cá nhân/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành có điều kiện thì nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có)

Thứ hai, với những dự án đầu tư không thuộc diện có chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Giấy tờ tùy thân nếu nhà đầu tư là cá nhân/ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp nếu nhà đầu tư là tổ chức (bản sao);
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ/ văn bản của Ngân hàng Nhà nước cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc lĩnh vực ngân hàng, khoa học và công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, bạn cần nộp văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật.

Thời gian nhận được giấy chứng nhận đầu tư là:

Thứ nhất, đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài

Thứ hai, đối với dự án đầu tư KHÔNG thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Bước 3: Đăng ký thành lập công ty tại Cuba

Công đoạn này sẽ phải tuân thủ pháp luật doanh nghiệp của Cuba.

Bước 4: Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để đăng ký thành lập công ty tại Cuba

Lưu ý: Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trên đây là hướng dẫn của ACC về thủ tục thành lập công ty tại Cuba, nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Cuba của ACC, hãy liên hệ với chúng tôi

4.Những câu hỏi thường gặp về thành lập công ty tại Cuba

Câu 1:  Thành lập công ty tại Cuba như thế nào thì sẽ thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội?

Các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài :

 • Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Câu 2:  Thành lập công ty tại Cuba như thế nào thì sẽ thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ?

Các dự án đầu tư do Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài :

 • Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư không thuộc trường hợp kể trên có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Câu 3: ACC có cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký thành lập công ty tại Cuba không?

ACC có cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký thành lập công ty tại Cuba trọn gói, cam kết không phát sinh chi phí đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phí dịch vụ sẽ được ACC trao đổi cụ thể với quý khách khi quý khách liên hệ với chúng tôi.

5.Dịch vụ pháp lý của ACC

Bài viết đã trình bày sơ lược về thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh, nếu có khó khăn gì trong quá trình thực hiện hay có bất cứ thắc mắc gì khác về thủ tục thành lập công ty tại Cuba nói riêng hoặc thủ tục thành lập công ty nói chung, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại ACC

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình quá trình thành lập công ty tại nước ngoài.

 • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979

Viết một bình luận