Hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ (Cập nhật 2022)

Hương Li

Hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ (Cập nhật 2022)

Hương Li

06/01/2022

Phú Thọ có định hướng phấn đấu trở thành một tỉnh có nền kinh tế và xã hội phát triển hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía bắc. Nhờ những nỗ lực và áp dụng chính sách phù hợp nên Phú Thọ đã đạt được những thành tựu nhất định. Hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ được thực hiện khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cơ quan nhà nước công nhận việc sử dụng hợp pháp các tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, Công ty luật ACC sẽ thông tin đến Qúy khách hàng những quy định liên quan đến nội dung này.

Hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ
Hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ

1. Hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ cần những hồ sơ gì?

Để tiến hành thực hiện thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ, căn cứ quy định tại Mục 2, Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, chúng ta cần chuẩn bị những thành phần hồ sơ dưới đây:

STT

Tài liệu cần chuẩn bị

1

Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự 

– 01 tờ khai

– Lấy mẫu theo quy định của pháp luật

2

Tài liệu về giấy tờ cá nhân người đăng ký:

– Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu

– Khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Bản chính

– Khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền: Bản chụp không cần chứng thực 

3

Tài liệu về giấy tờ, tài liệu đề nghị cần được hợp pháp hóa lãnh sự:

– Đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận.

– Được đóng dấu giáp lai giữa các tờ/ buộc dây, gắn xi/hình thức bảo đảm khác để không thể thay đổi các tờ của giấy tờ, tài liệu đó.

4

– Bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng đó.

– Bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự để lưu nội bộ tại cơ quan nhà nước..

2. Các bước tiến hành hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ

Các bước tiến hành hợp pháp hoá lãnh sự tại Phú Thọ được pháp luật quy định sẽ thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1

Chuẩn bị hồ sơ (theo hướng dẫn tại mục 1)

Bước 2

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền 

– Khi hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước: 

+ Cục Lãnh sự 

+ Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

+ Cơ quan ngoại vụ địa phương được ủy quyền tiếp nhận hồ sơ

– Khi hợp pháp hóa lãnh sự tại ước ngoài:

+ Cơ quan đại diện ngoại giao

+ Cơ quan lãnh sự

+ Cơ quan đại diện khác được giao thẩm quyền

Bước 3

Con dấu, chữ ký và chức danh được đối chiếu so với trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh đã được nước đó chính thức thông báo

Bước 4

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu.

3. Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định

Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự tại Phú Thọ phải được sử dụng theo Mẫu LS/HPH-2012/TK  ban hành kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BNG có những nội dung sau:

TỜ KHAI CHỨNG NHẬN/ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Application for consular authentication

 

1.

 

 

Họ và tên người nộp hồ sơ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ………….. .

Full name of the applicant

2.

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ thay thế hộ chiếu:

ID/Passport/Travel Document No.:

. . . .  . . . . . . . . …………………………………

Ngày cấp:…………………………

Date of issue (dd/mm/yyyy)                                       

3.

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………

Contact address

 

Số điện thoại:  . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Telephone No.

Thư điện tử:…………………………………

Email address

4.

Giấy tờ cần chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự:

Document(s) requiring consular authentication

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .    

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .       

                                                                                            Tổng cộng: . . . . . . . 

5.


Trong trường hợp giấy tờ không đủ điều kiện để được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, tôi đề nghị chứng nhận giấy tờ đã được xuất trình tại Bộ Ngoại giao      

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu đồng ý)        

If the document(s) fail(s) to meet conditions for consular authentication under the law, I apply for certification that the document(s) has/have been seen at the Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs

(Mark X in the box if you agree)

6.

Giấy tờ trên sẽ sử dụng tại nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Country where the document(s) has/have  to be used

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ này.

I hereby certify that, to the best of my knowledge and belief, the statements provided here are true and correct. I am fully liable for the authenticity of this dossier.

 

            Ghi chú: dành cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ

             For authorized officers only

              …………………………………………………….

 

              ………………………………………………….

 

…….., ngày ……tháng …….năm ….

Place  and date (dd/mm/yyyy)

Người nộp hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Applicant’s signature and full name

Trên đây là những hướng dẫn của Công ty luật ACC về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Phú Thọ. Với nhiều kinh nghiệm dày dặn trong việc cung cấp dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chúng tôi cam kết đem đến cho Qúy khách hàng sư an tâm và hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại ACC. Thời gian nhanh chóng, hiệu quả, chi phí hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu Qúy khách hàng có những băn khoăn nào khác hoặc có mong muốn sử dụng dịch vụ.

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận