Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã năm 2021

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã
Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã

Tục đốt vàng mã trong những ngày giỗ chạp, Tết, rằm, Thanh Minh… là một phong tục quen thuộc của người Việt Nam. Việc làm này được xem như cách ứng xử của người trần với người âm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cầu mong những may mắn, sức khỏe, hạnh phúc hay làm ăn cho bản thân và gia đình. Như tục lệ cũ vàng mã cho các gia đình tự cắt tượng trưng, tuy nhiên trong những năm gần đây nhu cầu vàng mã về số lượng và hình thức mẫu mã tiền vàng các và các đồ dùng mô phỏng giống như cuộc sống đời thực ngày một cao.

Do vậy ngày ngành công nghiệp sản xuất vàng mã ngày một phát triển mạnh để đáp ứng nhu cầu. Những thắc mắc về thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã cũng càng được nhiều người quan tâm. Vậy thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã năm 2021 như thế nào? Cùng ACC Group theo dõi bài viết sau đây.

1. Một số lưu ý khi thực hiện in vàng mã

 • Loại vàng mã dự định in phải có hợp đồng kinh tế theo quy định pháp luật.
 • Vàng mã phải đảm bào không vi phạm các quy định về quảng cáo và quy định pháp luật có liên quan.
 • Những sản phẩm vàng mã không được sử dụng nội dung hình ảnh họa tiết của tiền Việt Nam và tiền nước ngoài.
 • Kích thước sản phẩm bằng mã phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam tiền nước ngoài từ 3 cm trở lên mỗi chiều và chỉ được in một màu một mặt.

2. Thủ tục cấp giấy xác nhận in vàng mã

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in.
 • Bản sao có chứng minh thư hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong những loại giấy tờ chứng nhận điều kiện kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư hoặc văn bản xác nhận mã số thuế đối với cơ sở in sự nghiệp.
 • 02 bản bạn mẫu loại vàng mã đăng ký.

Số lượng hồ sơ

01 bộ.

Địa điểm nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thành phố.

Hình thức nộp hồ sơ

 • Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ qua bưu điện dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
 • Cán bộ Nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức,cá nhân hoàn thiện và bổ sung hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ thời hạn nhận đủ hồ sơ.

Lệ phí

Không

3. Máy in vàng mã

 • Việc nhập khẩu các thiết bị ngành in không phải xin phép.
 • Tuy nhiên đối với máy photocopy màu cơ quan tổ chức sử dụng máy photocopy màu phải ban hành quy chế quản lý và sử dụng máy gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu về cục xuất bản.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu máy photo màu được lập thành một bộ gửi qua dịch vụ Bưu Chính chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại cục xuất bản bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu theo mẫu.
  • Bản sao có chứng thực hoặc bạn sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp về đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan tổ chức đề nghị nhập khẩu.
  • Quy chế quản lý và sử dụng máy photo màu theo mẫu.
  • Ca ta lô của máy.
Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã
Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã
 • Ngoài ra Cơ quan tổ chức sử dụng máy photocopy màu phải đăng ký máy với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.
 • Hồ sơ đăng ký sử dụng máy photocopy màu được lập thành một bộ gửi qua dịch vụ Bưu Chính chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông sở tại bao gồm:
  • Đơn đề nghị đăng ký sử dụng máy photocopy màu.
  • Bản sao chứng thực bản sao kèm bản gốc để đối chiếu giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu.
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp về đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan tổ chức đăng ký sử dụng máy photocopy  màu.
  • Quy chế quản lý và sử dụng máy photocopy màu theo mẫu.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sở thông tin truyền thông phải cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 105/2007/ NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.
 • Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 6 tháng 10 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức hoạt động in sửa đổi bổ sung một số quy định của thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 9 tháng 8 năm 2001 không và thông tư 02/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Mẫu đơn đề nghị đăng ký vàng mã như sau:

 TÊN CƠ SỞ IN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

Ngày……tháng……năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN

Kính gửi sở Thông tin và Truyền thông…..

1. Tên cơ sở in:

  • Địa chỉ:……
  • Số điện thoại:……
  • Đăng ký kinh doanh số: ngày……tháng…..năm…… đơn vị cấp…….

Đề nghị đăng ký vàng mã để in:

 • Tên vàng mã
 • Khuôn khổ:………. số trang hoặc tờ
 • nội dung:

2. Tên tổ chức cá nhân đặt in:

 • Địa chỉ:……
 • Chứng minh nhân dân số:…….ngày……tháng……năm……. nơi cấp:….

3. Mục đích in sản phẩm vàng mã

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đăng ký  loại vàng mã trên cho cơ sở in chúng tôi.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký đóng dấu ghi rõ họ tên)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận