messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thủ tục quy trình giải thể doanh nghiệp theo quy định 2023

Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp đã trở nên dễ dàng hơn nhiều khi các thủ tục hành chính được rút gọn, song song đó doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thông qua nhiều hình thức như nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp online. Điều này làm cho rất nhiều doanh nghiệp ra đời trong thời gian gần đây, cũng vì thế mà số lượng doanh nghiệp muốn giải thể cũng nhiều hơn trước. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ thủ tục để giải thể một doanh nghiệp vì nó trải qua khá nhiều bước. Thông qua bài viết này, ACC sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về việc giải thể doanh nghiệp cũng như thủ tục, trình tự giải thể.

Giai The Doanh Nghiep Cong Ty Luat Acc

Trình tự, thủ tục giải thể công ty 

1. Quy trình giải thể doanh nghiệp

Để giải thể doanh nghiệp, bạn phải thực hiện đầy đủ và đúng trình tự các bước sau:

Bước 1: Thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 2: Đến Cơ quan thuế Làm thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế;

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện gửi quyết định giải thể đến:

 • Gửi công văn và quyết định giải thể tới cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan và gửi tới cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm (nếu có).
 • Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;
 • Gửi quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Cụ thể trình tự thủ tục giải thể các bạn đón xem phía dưới.

1.1 Thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh (bước 1)

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hồ sơ bao gồm:

 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo mẫu quy định tại Phụ lục II-22 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Lệ phí thông báo quyết định giải thể: Miễn phí

Phương thức nộp hồ sơ thông báo quyết định giải thể:

 • Nộp trực tiếp đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Nộp hồ sơ online tại trang web: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu điện

Tiếp đến, doanh nghiệp sẽ liên hệ cơ quan thuế để thực hiện bước 2.

1.2 Đến Cơ quan thuế Làm thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế (bước 2)

Sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ thông báo giải thể, doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mình để nộp Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ để quyết toán thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế, nộp thuế còn thiếu và nộp phạt (nếu có). Thông thường trong vòng từ 01-03 tháng, sau khi nhận đủ hồ sơ cơ quan thuế sẽ ra thông báo đóng mã số thuế và thông báo doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ thuế.

1.3 Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh (bước 3)

Đây là bước cuối cùng để hoàn tất thủ tục giải thể, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính các hồ sơ sau:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo mẫu quy định tại Phụ lục II-22 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Lệ phí đăng ký giải thể: Miễn phí

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký giải thể:

 • Nộp trực tiếp đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Nộp hồ sơ online tại trang web: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu điện

Lưu ý: Trường hợp người nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì người nộp hồ sơ phải nộp bổ sung các giấy tờ sau:

 • Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật, Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 • Bản sao y giấy tờ pháp lý cá nhân của người nộp hồ sơ.
Các giấy tờ pháp lý cá nhân bao gồm:

 §   Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

§   Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực

Tham khảo thêm thủ tục phá sản của ACC tại bài viết của chúng tôi nhé.

giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Tham khảo thêm video Thủ tục giải thể doanh nghiệp để được hướng dẫn chi tiết hơn.

2. Khi nào phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp hiện nay đã không còn xa lạ với chúng ta, khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp có thể chủ động giải thể hoặc bị bắt buộc giải thể theo quy định của pháp luật. Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý, các trường hợp giải thể gồm:

 • Thời hạn hoạt động của Công ty được ghi trong Điều lệ đã hết mà không có quyết định gia hạn thêm.
 • Theo quyết định chủ quan của doanh nghiệp gồm: Nghị quyết/quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định của tòa án về việc bắt buộc giải thể doanh nghiệp.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, cụ thể:
STTCông tySố lượng thành viên tối thiểu
1Công ty cổ phần03 thành viên
2Công ty TNHH 2 thành viên trở lên02 thành viên
3Công ty hợp danh02 thành viên hợp danh

3. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể

>>>>>>>Để hiểu thêm về cách thành lập công ty mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

4.1 Trình tự giải thể

 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

4.2 Hồ sơ giải thể

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án đối với doanh nghiệp xã hội: Trường hợp doanh nghiệp xã hội còn số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có thêm bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận.

5. Các khoản nợ phải thanh toán khi giải thể và thứ tự thanh toán

Doanh nghiệp muốn giải thể phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ, nếu như doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ thì phải giải quyết thủ tục phá sản. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

6. Hệ quả pháp lý của việc giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp rơi vào các trường hợp phải giải thể thì kể từ khi đã có quyết định giải thể, các hành vi sau đây sẽ bị nghiêm cấm thực hiện:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

(Căn cứ Điều 211 Luật doanh nghiệp 2020)

Bất cứ cá nhân nào trong doanh nghiệp thực hiện các hành vi nêu trên đều có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nếu có thiệt hại nào xảy ra thì người gây ra hậu quả có trách nhiệm phải bồi thường.

Do đó, chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật và những người quản lý khác phải lưu ý tránh thực hiện các hành vi nêu trên, vì dù vô tình hay cố ý thì cá nhân/doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty của ACC

7.1 Chất lượng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của ACC

Việc giải thể công ty là một quá trình phức tạp với nhiều công động và phải thông qua nhiều cơ quan. Do đó nếu như không nắm vững quy định và có kinh nghiệp lâu năm thì việc giải thể một doanh nghiệp có thể kéo dài vài năm với chi phí bỏ ra gấp chục lần chi phí thành lập doanh nghiệp.

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải doanh nghiệp và quyết toán thuế giải thể, ACC tự tin rằng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và trọn vẹn nhất.

Đến với ACC, bạn được gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về tư vấn quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp, vì vậy luôn đảm bảo mọi vấn đề pháp lý cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh chi phí.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, ACC thay mặt quý khách soạn thảo.
 • Tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho khách hàng. Công ty chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc nên ngoài việc chuyên viên được đào tạo về chuyên môn thì còn có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước ở tất cả các tỉnh/thành. Do đó, khi làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin và dịch vụ mình cần một cách nhanh nhất.

7.2 Quy trình đăng ký dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty của ACC:

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Khảo sát thực tế  (Đây là một bước vô cùng quan trọng để cá nhân hoặc tổ chức có thể thuận lợi )
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, tổ chức trong hợp đồng.
 • Nhận bản soạn thảo hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp cho qúy khách;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

7.3 Phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty tại ACC

ACC cung cấp dịch vụ giải thể giá rẻ cho quý doanh nghiệp, quý công ty với giá chỉ từ 3.000.000 đồng, tùy thuộc vào hồ sơ của công ty mà chúng tôi sẽ tư vấn giá cả hợp lý. Dịch vụ tại ACC luôn luôn được thực hiện với sự tận tâm và giá cả cạnh tranh thị trường nên Quý khách hàng cứ yên tâm khi liên hệ với chúng tôi.

8. Câu hỏi thường gặp

Doanh nghiệp có phải trả con dấu khi giải thể không?

 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì doanh nghiệp có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước

Công ty có bị thu hồi giấy phép khi giải thể không?

Theo như chúng tôi cập nhật trong quá trình làm việc thực tế hiện nay thì cơ quan kinh doanh/cơ quan thuế không còn thu hồi giấy phép kinh doanh khi doanh nghiệp giải thể nữa.

Thời gian giải thể có lâu không?

Việc giải thể doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều bước tại nhiều cơ quan khác nhau nên thời gian bị kéo dài. Thông thường bước mất thời gian nhất là bước giải quyết tại cơ quan thuế, nếu bạn không quen việc thì có khi mất vài năm cũng chưa làm xong thủ tục. Do đó, để tránh mất thời gian hãy liên hệ Công ty Luật ACC, chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện trọn gói thủ tục giải thể từ A-Z trong thời gian từ 1-3 tháng.

Sau khi giải thể công ty xong thì chủ doanh nghiệp còn trách nhiệm gì không?

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo thì những chức danh nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời gian làm thủ tục giải thể công ty có phải nộp thuế môn bài không?

Sau khi công ty đã thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế  thì công ty sẽ không phải đóng thuế môn bài nữa.

Việc tìm hiểu về các quy định pháp luật như quy định về giải thể công ty sẽ giúp ích cho bạn đọc rất nhiều, các vấn đề liên quan cũng đã được chúng tôi trình bày ở phần trước của bài viết.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Trình tự, thủ tục giải thể công ty gửi đến quý bạn đọc để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, quý bạn đọc vui lòng truy cập trang web: https: accgroup.vn để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu giải thể doanh nghiệp trọn gói hãy liên hệ ngay


✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Tư vấn hình thức, thủ tục mua bán doanh nghiệp [Mới nhất 2023]

  Trong thời đại phát triển kinh tế hiện nay, việc các doanh nghiệp lớn mua lại hay thâu tóm các doanh nghiệp nhỏ là điều dễ thấy được, nhằm tăng sức mạnh, sức cạnh tranh của mình trên thị trường. Và tùy thuộc vào cách thức mua, bán doanh nghiệp khác nhau sẽ có quy [...]

  Lượt xem: 2.970

  Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp [Cập nhật 2023]

  Giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là giao dịch khá phổ biến trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đây là giao dịch khá phức tạp và phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, đòi hỏi phải có sự tham gia của những chuyên gia pháp lý am hiểu [...]

  Lượt xem: 1.652

  Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân [Chi tiết 2023]

  Trong nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh, các doanh nghiệp hình thành lên từng ngày. Trao đổi, buôn bán kinh doanh được đẩy mạnh. Mua bán từ những mặt hàng nhỏ cho đến lớn như cả công ty. Vậy thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhan? Hãy cùng ACC theo dõi bài [...]

  Lượt xem: 2.157

  Dịch vụ mua bán công ty [Chi tiết 2023]

  Thị trường hiện nay ngày càng mở rộng và việc đa dạng hình thức mua bán cũng không còn là quá xa lạ với chúng ta. Dịch vụ mua bán công ty là giải pháp hỗ trợ chủ doanh nghiệp muốn sang nhượng công ty khi không có nhu cầu sử dụng sản xuất kinh [...]

  Lượt xem: 2.554

  Thủ tục mua bán công ty tnhh [Chi tiết 2023]

  Trong tình hình kinh tế hiện nay, mua bán công ty diễn ra rất phổ biến. Thì việc mua bán công ty tnhh đã không còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Vậy thì mua bán công ty tnhh là gì? Việc mua bán công ty tnhh được diễn ra như thế [...]

  Lượt xem: 2.699

  Thủ tục mua bán công ty TNHH 1 thành viên [Chi tiết 2023]

  Trong nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp hình thành lên từng ngày. Trao đổi, buôn bán kinh doanh được đẩy mạnh. Mua bán từ những mặt hàng nhỏ cho đến lớn như cả công ty. Vậy hãy cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin [...]

  Lượt xem: 2.501

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *