Điểm mới về gia hạn nộp thuế đất năm 2022

Xem thêm: Một số loại thuế đất năm 2022 https://accgroup.vn/mot-so-loai-thue-dat-nam-2022

Trước hết, hãy hiểu rõ rằng năm 2022 đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tại Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến nhiều người và doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng được gia hạn, thời gian gia hạn, và các thủ tục cần thiết để tuân thủ quy định mới này.

Đối tượng được gia hạn

Theo quy định cụ thể tại Điều 3 của Nghị định 34/2022/NĐ-CP, có 5 nhóm đối tượng được gia hạn tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Điều này bao gồm:

 1. Các người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu.

 2. Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

 3. Cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh nộp thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân.

 4. Hộ gia đình phải nộp tiền thuê đất.

 5. Tổ chức phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

  Điểm mới về gia hạn nộp thuế đất năm 2022

  Điểm mới về gia hạn nộp thuế đất năm 2022

   

Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

 • Đối với các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022, thời gian gia hạn là 06 tháng (tăng thêm 01 tháng so với quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

 • Kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 05 tháng.

 • Tháng 7/2022 được gia hạn 04 tháng.

 • Tháng 8/2022 được gia hạn 03 tháng (tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I và quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 03 tháng (tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

Thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Các loại thuế này phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất vào ngày 30/12/2022.

Tiền thuê đất

Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Điều kiện cần thiết để được gia hạn

Để được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP, người nộp thuế cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

 • Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào ngày 30/9/2022.

Trình tự, thủ tục gia hạn

Chi tiết về trình tự và thủ tục gia hạn được quy định tại Điều 5 của Nghị định 34/2022/NĐ-CP. Đây là những quy định quan trọng mà người nộp thuế và doanh nghiệp cần tuân thủ để đảm bảo việc nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện đúng thời hạn và theo quy định.

Nghị định 34/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến ngày 31/12/2022.

Kết luận

Như vậy, việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 là một điểm quan trọng đối với nhiều người và doanh nghiệp tại Việt Nam. Để đảm bảo tuân thủ quy định mới này, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ đối tượng được gia hạn, thời gian gia hạn, và các điều kiện cần thiết. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về thủ tục gia hạn, bạn có thể tham khảo Nghị định 34/2022/NĐ-CP hoặc tham vấn với cơ quan thuế địa phương của bạn.

Xem thêm: Cách tính thuế chuyển nhượng đất năm 2022 https://accgroup.vn/cach-tinh-thue-chuyen-nhuong-dat-nam-2022

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (304 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!