Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Trang chủ / Dịch Vụ / Kế Toán Thuế / Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty ACC là một trong những gói dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng và uy tín nhất. Công ty ACC sẽ thay doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách cũng như giải trình trước cơ quan thuế để doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Quy định về thời gian quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

 • Thời gian quy định về việc quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 là ngày cuối cùng của năm dương lịch.  Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn sẽ được kéo dài thời gian quyết toán thuế TNDN trong năm tài chính.  Cụ thể, thời hạn chậm nhất để các doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNDN sau 90 ngày. Kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Điều này đã được quy định rõ ràng ở trong Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Nếu như ngày cuối cùng của hạn nộp quyết toán thuế TNDN trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ. Vậy, ngày cuối cùng để nộp quyết toán thuế TNDN sẽ là ngày liền kề sau ngày nghỉ đó. Dựa trên quy định Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Vậy nên, ngày cuối cùng để các doanh nghiệp thực hiện quyết toán Thuế TNDN sẽ rơi vào ngày 30/03/2020. Các kế toán viên cần phải nhanh chóng quyết toán thuế để nộp lên trên cơ quan Thuế.

2. Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Trong năm tài chính 2020, các kế toán viên sẽ phải tính Thuế TNDN của năm 2019.

Công thức để tính thuế TNDN 2020

Các kế toán viên sẽ dựa trên công thức sau để tính Thuế TNDN.

Thuế TNDN = Thu nhập để tính thuế x Thuế suất

Trong đó, mức thu nhập để tính thuế sẽ được tính như sau:

Thu nhập để tính thuế = Mức thu nhập chịu thuế – (thu nhập miễn thuế + khoản lỗ được chuyển)

Trong đó, mức thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sẽ được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu + Mức chi phí được trừ) + Những khoản thu nhập khác

3. Tính tiền thuế TNDN phải nộp

Để tính số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp, cần phải làm những bước sau đây:

 • Xác định doanh thu của doanh nghiệp trong năm tài chính 2019
 • Xác định được những khoản chi phí trừ và những khoản thu nhập khác của doanh nghiệp.
 • Tính mức thu nhập mà doanh nghiệp phải chịu thuế TNDN dựa trên công thức.
 • Xác định rõ ràng những mức thu nhập khác của doanh nghiệp được miễn thuế.
 • Xác định những khoản lỗ đã được chuyển kết của doanh nghiệp trong năm tài chính trước.

Tính số thuế TNDN mà doanh nghiệp cần phải nộp dựa trên công thức.

4. Doanh thu khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức doanh thu mà doanh nghiệp sử dụng để tính mức thu nhập chịu thuế sẽ được xác định dựa vào trong khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Doanh thu sử dụng để tính thu nhập chịu thuế chính là toàn bộ số tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ của công ty. Trong đó, đã bao gồm tất cả các khoản phụ thu, tiền trợ giá mà doanh nghiệp đã được hưởng. Những khoản doanh thu này sẽ không phân biệt doanh nghiệp đã thu về được hay chưa.
 • Còn đối với những doanh nghiệp nộp tiền thuế GTGT dựa trên phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Doanh thu của những doanh nghiệp này chưa bao gồm cả thuế GTGT.

5. Những khoản chi được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Khi quyết toán thuế TNDN, các doanh nghiệp sẽ được trừ những khoản chi nếu như có thể đáp ứng đủ các yêu cầu theo luật. Dựa trên Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Các khoản chi của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tất cả những khoản chi của doanh nghiệp đều đảm bảo có đầy đủ hóa đơn và chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên và không được thanh toán bằng tiền mặt. Những hóa đơn này bắt buộc cần phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt.

6. Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp

Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất TNDN được tính bằng 20%. Quy định trong Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

7. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ quyết toán như sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN.
 • Báo cáo tài chính năm.
 • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành (nếu có), như:
  • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
  • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
 • Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như: Mẫu số 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03-3C/TNDN,…

8. Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

9. Quy trình thực hiện dịch vụ quyết toán thuế năm của Công ty ACC

 • Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.
 • Khảo sát quy trình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.
 • Loại bỏ, điều chỉnh các chứng từ không phù hợp.
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển.
 • Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định.
 • Hoạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để làm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Trao đổi với doanh nghiệp các nghiệp vụ liên quan đến kết quả thực hiện.
 • Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.
 • In báo cáo tài chính, sổ sách theo quy định.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo quyết toán thuế.
 • Tư vấn điều chỉnh dữ liệu kế toán, doanh thu, lời lỗ.
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »