Duy vật biện chứng là gì? Đặc điểm duy vật biện chứng [2024]

Duy vật biện chứng là gì, các đặc điểm cùng các vấn đề liên quan về duy vật biện chứng là gì? Hãy cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nha.

Duy-vat-bien-chung-la-gi-Cap-nhat-2022

Duy vật biện chứng là gì? (Cập nhật 2023)

1. Duy vật biện chứng là gì?

Duy vật biện chứng là gì đang có nhiều cách định nghĩa khác nhau cụ thể như sau:

Ph.Ăngghen cho rằng: “Phép biện chứng… là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.

V.I.Lênin đã khẳng định: “Trong số những thành quả đó thì thành quả chủ yếu là phép biện chứng, tức là học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con người, nhận thức này phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không ngừng

Như vậy, duy vật biện chứng là gì hiện nay chỉ đưa ra khái niệm chung chung chưa có một định nghĩa rõ ràng và thống nhất.

2. Đặc điểm của duy vật biện chứng là gì

+ Đặc trưng của chủ nghĩa duy vật biện chứng là coi một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác.

+ Phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin là phép biện chứng được xác lập trên nền tảng của thế giới quan duy vật khoa học.

+ Phép biện chứng duy vật có sự thống nhất giữa nội dung thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận hiện chứng duy vật, do đó nó không dừng lại ở sự giải thích thế giới mà còn là công cụ để nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

+ Phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác Lênin không chỉ là sự giải thích đúng đắn về tính biện chứng của thế giới mà còn là phương pháp luận khoa học của việc nhận thức và cải tạo thế giới.

+ Phép biện chứng duy vật chính là công cụ khoa học vĩ đại để giai cấp cách mạng nhận thức và cải tạo thế giới.

Như vậy, đặc điểm duy vật biện chứng là gì được nêu rõ như trên.

3. Các phạm trù cơ bản của phép duy vật biện chứng

Duy vật biện chứng là gì và các phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật của bao gồm các phạm trù như sau:

+ Cái chung – Cái riêng;

+ Nội dung – Hình thức;

+ Nguyên nhân – Kết quả;

+ Tất nhiên – Ngẫu nhiên;

+ Khả năng – Hiện thực;

+ Bản chất – Hiện tượng.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà có các phạm trù cơ bản về duy vật biện chứng là gì.

4. Những câu hỏi thường gặp

Phép biện chứng duy vật?

Phép biện chứng duy vật là lý luận khoa học về các mối liên hệ phổ biến về sự vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng, là những quy luật chung nhất, phổ biến nhất của mọi quá trình vận động, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

Chủ nghĩa duy vật cận đại?

Bắt đầu từ thời kỳ phục hung cho đến thế kỷ XVIII, thời kỳ này, chủ nghĩa duy vật được gọi là chủ nghĩa siêu hình. Tuy phổ biến vẫn là chủ nghĩa duy vật bằng trực giác nhưng thời kỳ này, các nhà triết học đã dựa váo khá nhiều phương pháp thực nghiệm mà không còn mang nặng tính chủ quan và trực giác như trước nữa.

Chủ nghĩa duy vật cổ đại?

Tư tưởng về chủ nghĩa duy vật thời kỳ này thường mang tính trực giác là chủ yếu, chưa mang tính nghiên cứu khoa học cao bởi thời kỳ đó chưa có sự xuất hiện của công nghệ nên sự nghiên cứu của con người về các sự vật, hiện tượng thời kỳ đó chỉ mang tính trực giác và suy đoán. Những nhà triết học duy vật thời ký này thường phát triển các quan điểm khác biệt với các trường phái triết học sau này, ví dụ như chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo…

Các phạm trù cơ bản của phép duy vật biện chứng?

Các phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật bao gồm có 6 phạm trù cơ bản như sau:

– Cái chung – Cái riêng là một phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.

– Nội dung – Hình thức là một phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.

– Nguyên nhân – Kết quả là một phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.

5. Chi phí khi sử dụng dịch vụ tại ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn duy vật biện chứng là gì với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất. Đặc biệt, nêu rõ những nội dung pháp lý về duy vật biện chứng là gì một cách rõ ràng và cụ thể chi tiết.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về duy vật biện chứng là gì cũng các vấn đề pháp lý có liên quan.

[block id="bang-lien-he"]

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (582 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo