Ký cược là gì? Đối tượng của ký cược là gì?

Xem thêm: Phân biệt giữa đặt cọc, ký quỹ và ký cược https://accgroup.vn/phan-biet-giua-dat-coc-ky-quy-va-ky-cuoc

Ký cược là khái niệm quan trọng trong lĩnh vực luật dân sự tại Việt Nam. Đây là các biện pháp bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng và giao dịch dân sự. . Bài viết này sẽ đi vào chi tiết về ký cược theo quy định của Luật Dân Sự năm 2015.

1. Khái Niệm Ký Cược Theo Luật Dân Sự

Theo Điều 329 Bộ luật dân sự năm 2015, ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. Điều này có nghĩa là khi bạn thuê một tài sản, bạn có thể đặt một khoản tiền hoặc một tài sản có giá trị tương đương làm bảo đảm. Trong trường hợp bạn trả lại tài sản thuê đúng hạn, bạn sẽ nhận lại tài sản ký cược hoặc được hoàn tiền thuê. Nếu bạn không trả lại tài sản thuê, tài sản ký cược sẽ thuộc sở hữu của bên cho thuê.

2. Quy Định Về Hình Thức, Chủ Thể và Đối Tượng Của Ký Cược

Pháp luật hiện hành không quy định về hình thức bắt buộc đối với biện pháp ký cược. Vì vậy, các bên có thể tuỳ ý lựa chọn hình thức xác lập việc ký cược và tuỳ từng trường hợp cụ thể, việc ký cược được xác lập theo lời nói hoặc văn bản. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu tài tài ký cược có giá trị lớn, các bên thường phải xác lập bằng hình thức văn bản hoặc lập biên bản về bàn giao tài sản theo hình thức giấy biên nhận.

Chủ thể của ký cược bao gồm hai bên: bên ký cược và bên nhận ký cược. Bên ký cược có thể đồng thời là bên thuê tài sản, có thể là người thứ ba, tuỳ thuộc vào sự chấp nhận của bên cho thuê. Tài sản ký cược là các loại tài sản thuộc sở hữu của bên ký cược và được phép chuyển giao trong giao dịch dân sự. Tài sản ký cược chỉ bao gồm tiền hoặc các vật là động sản hiện có.

3. Quy Định Về Mục Đích và Nội Dung Của Ký Cược

Mục đích của ký cược là nhằm buộc bên thuê phải trả lại tài sản đã thuê hoặc thông qua tài sản ký cược để bên cho thuê bảo đảm được lợi ích của mình trong trường hợp bên thuê không trả lại tài sản thuê. Nội dung của ký cược bao gồm:

 • Nếu tài sản thuê được trả lại thì bên cho thuê phải hoàn trả tài sản ký cược sau khi đã được bên ký cược thanh toán tiền thuê.

 • Nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê.

  Ký cược là gì? Đối tượng của ký cược là gì?

  Ký cược là gì? Đối tượng của ký cược là gì?

   

4. Hậu Quả Pháp Lý Đối Với Ký Cược

Hậu quả pháp lý của ký cược là rất rõ ràng:

 • Nếu đến hạn bên thuê trả lại tài sản thuê theo đúng thoả thuận thì tài sản ký cược được trả lại cho bên thuê sau khi trừ tiền thuê.

 • Nếu đến hạn bên thuê không trả lại tài sản thuê thì tài sản ký cược thuộc sở hữu của bên cho thuê. Bên thuê phải tiến hành các thủ tục pháp lý để sang tên, chuyển quyền sở hữu tài sản ký cược từ bên thuê sang bên cho thuê.

5. Phân Biệt Ký Cược và Đặt Cọc

Ký cược và đặt cọc đều là các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, nhưng chúng có điểm khác biệt quan trọng:

 • Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc tài sản để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Hậu quả pháp lý của đặt cọc có thể xảy ra đối với cả hai bên. Nếu bên đặt cọc từ chối giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, tài sản đặt cọc thuộc sở hữu của bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

 • Ký cược, như đã nói ở trên, liên quan đến việc bảo đảm trả lại tài sản thuê. Hậu quả pháp lý của ký cược chỉ xảy ra đối với bên thuê. Nếu bên thuê trả lại tài sản thuê đúng hạn, bên thuê nhận lại tài sản ký cược hoặc được hoàn tiền thuê. Nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê, tài sản ký cược thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Kết Luận

Ký cược và đặt cọc là hai biện pháp quan trọng trong luật dân sự tại Việt Nam. Chúng đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện các hợp đồng và giao dịch dân sự. Tuy có sự tương đồng, nhưng chúng có sự khác biệt về mục đích, nội dung và hậu quả pháp lý. Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm này sẽ giúp bạn áp dụng chúng một cách hiệu quả trong các giao dịch và hợp đồng tương lai.

Nếu bạn cần tư vấn thêm về luật dân sự và các biện pháp bảo đảm trong giao dịch tài sản, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm: Ký quỹ - ký cược trên bảng cân đối kế toán https://accgroup.vn/ky-quy-ky-cuoc-tren-bang-can-doi-ke-toan

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (757 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!