Hướng dẫn doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở (2021)

logo accACC
Nguyen Vi

Vậy doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở là gì, việc doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở cần điều kiện gì? Thủ tục doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở được thực hiện như thế nào?Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về thủ tục doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở. Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp những thông tin quan trọng về dịch vụ doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở dưới khía cạnh pháp lý và thực tiễn.

1.Tổng quan doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở?

1.1. Như thế nào là doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tự công bố tiêu chuẩn cơ sở được hiểu là tổ chức tự ban hành những tiêu chuẩn cơ sở nhất định để áp dụng trong chính doanh nghiệp đó.

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

1.2. Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cơ sở

Doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở phải đảm bảo yêu cầu sau:

  • Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.
  • Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

1.3. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

2.Loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

2.1. Loại tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể gồm các loại sau: 

– Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;

– Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn;

– Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản;

– Tiêu chuẩn quá trình;

– Tiêu chuẩn dịch vụ;

– Tiêu chuẩn môi trường.

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.

2.2. Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

– Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

– Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

3.Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

Doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở đảm bảo trình tự sau:

3.1. Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

3.2. Công bố  TCCS

Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS . Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

3.3. Thể hiện nội dung và trình bày tiêu chuẩn cơ sở

 Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:

– Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:)và được đặt sau ký hiệu TCCS;

– Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 27:2006/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 27, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2006.

Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau:

– Mục lục;

– Phần thông tin mở đầu;

– Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);

– Phần thông tin bổ sung.

Khuôn khổ, mẫu trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn cơ sở có thể tham khảo TCVN 1-2 về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. 3.3.3. Tiêu chuẩn cơ sở cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa.

Tiêu chuẩn cơ sở có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn.

Các trang của TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, huỷ bỏ hoặc thay thế nội dung. Tiêu chuẩn cơ sở có thể có tờ bìa hoặc không có tờ bìa.

3.4. Căn cứ hướng dẫn chung này, các cơ sở tổ chức xây dựng các quy trình, hướng dẫn cụ thể về xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với điều kiện, quy mô của cơ sở.

4.Những câu hỏi liên quan đến dịch vụ doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở 

Pham vi áp dụng của tiêu chuẩn cơ sở?

Tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp ban hành chỉ áp dụng trong phạm vi doanh nghiệp đó

Thủ tục doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở thực hiện như thế nào?

Thủ tục doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở đã được đề cập tại mục 5 của bài viết này, quý khách hàng có thể theo dõi.

Chi phí doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở là bao nhiêu?

Chi phí bào gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ pháp lý. Phí dịch vụ pháp lý tại ACC là tối ưu trên thị trường,

Dịch vụ doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở ở đâu tốt nhất?

ACC Group tự tin rằng, dịch vụ doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở của công ty hiệu quả với mức giá tối ưu trên thị trường.

ACC Group có dịch vụ doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách toàn bộ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình công bố sản phẩm hợp quy ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận