Điều kiện chỉ định thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Điều kiện chỉ định thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Hiện nay, chỉ định thầu không còn là một hình thức xa lạ gì trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, để thực hiện được hoạt động này, cần phải đáp ứng một số điều kiện chỉ định thầu nhất định theo quy định của pháp luật đấu thầu. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin về điều kiện chỉ định thầu.

dieu kien chi dinh thau

Điều kiện chỉ định thầu (Cập nhật 2022)

1. Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu?

Theo quy định tại Điều 22 Luật đấu thầu 2013, hình thức chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, thực hiện gói thầu để khắc phục, xử lý hậu quả do sự cố bất khả kháng, liên quan bí mật nhà nước, trường hợp cấp bách đối với các gói thầu về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trường hợp tránh gây ảnh hưởng công trình liền kề, ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân.

Thứ hai, gói thầu cần thực hiện cấp bách liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia và hải đảo.

Thứ ba, thực hiện các gói thầu cần đảm bảo tính thương tích liên quan đến công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác liên quan đến các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa. Các gói thầu liên quan đến nghiên cứu, thử nghiệm, bản quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ tư, các gói thầu về cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả khi họ có đủ điều kiện năng lực. Gói thầu thi công xây dựng về những tác phẩm nghệ thuật, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn liền với quyền tác giả.

Thứ năm, gói thầu do đơn vị chuyên ngành quản lý liên quan đến di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công.

Thứ sáu, gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và những gói thầu có giá trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu như:

– Các gói thầu về cung cấp các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ công có giá không quá 500 triệu đồng. Các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắm, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế hoặc sản phẩm công có giá không quá 01 tỷ đồng.

– Đối với các gói thầu thuộc vào dự toán mua sắm thường xuyên có giá không quá 100 triệu đồng đối.

2. Khi nào chỉ định thầu áp dụng đối với nhà đầu tư

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Luật đấu thầu năm 2013, Hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, nhà đầu tư được áp dụng chỉ định thầu khi:

Thứ nhất, trong trường hợp gói thầu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu hoặc chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển.

Thứ hai, gói thầu liên quan đến những vấn đề đặc thù như sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ, thu xếp vốn chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện.

Thứ ba, dự án do nhà đầu tư đề xuất đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất có mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo theo quy định.

3. Điều kiện để được chỉ định thầu theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu năm 2013 trừ việc thực hiện gói thầu để khắc phục, xử lý hậu quả do sự cố bất khả kháng, liên quan bí mật nhà nước, trường hợp cấp bách đối với các gói thầu về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trường hợp tránh gây ảnh hưởng công trình liền kề, ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân thì với những gói thầu khác việc thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, trừ gói thầu tư vấn phải chuẩn bị dự án, gói thầu chìa khóa trao tay và các gói thầu EP, EC, EPC thì những gói thầu còn lại phải có quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán được phê duyệt

Thứ hai, thời gian thực hiện chỉ định thầu được tính là không quá 45 ngày, kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng, đối với những trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp thì thời gian này được xác định là không quá 90 ngày.

Thứ ba, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải đảm bảo có tên trong cơ sở dữ liệu về đấu thầu của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Với những trường hợp đủ điều kiện chỉ định thầu nhưng đồng thời vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác thì khuyến khích áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

4. Chỉ định thầu với gói thầu có hạn mức bao nhiêu tiền?

Hạn mức chỉ định thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công và không quá 01 tỷ đồng với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công.

5. Điều kiện thực hiện khi được chỉ định thầu

Ngoài ra việc chỉ định thầu cũng cần những điều kiện nhất định, các gói thầu, nhà thầu cần đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện đó thì mới có thể được phép chỉ định thầu. Cụ thể căn cứ theo quy định tại Khoản 3 của Điều 15, Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì các điều kiện để được chỉ định thầu gồm có:

+ Đảm bảo được thời gian triển khai chỉ định thầu.

+ Lên kế hoạch cụ thể để có thể lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

+ Nhà thầu đó cần được chỉ định, lên danh sách thầu cần phải là những đơn vị có tên trong các cơ sở dữ liệu đối với nhà thầu theo như các quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, các điều kiện chỉ định thầu  đã được ACC Group trình bày đầy đủ, chi tiết tới quý khách hàng. Mong rằng trên thực tế, quý khách hàng sẽ vận dụng đúng những thông tin mà ACC Group đã cung cấp cho quý khách hàng về điều kiện chỉ định thầu.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận