CÔNG TY LUẬT ACC

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đồng Nai

Đàm Như

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đồng Nai

Đàm Như

12/12/2021

Diện tích tối thiểu được tách thửa ở mỗi địa phương được quy định khác nhau. Vậy tại Đồng Nai thì diện tích tách thửa đất tối thiểu là bao nhiêu. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đồng Nai.

3 20

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đồng Nai

1. Thửa đất là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

Như vậy một mảnh đất khi muốn tách thửa thì phải đảm bảo với quy định về quy hoạch của địa phương nếu không thì sẽ không được cho phép tách thửa đất

2. Diện tích đất được phép tách thửa tại Đồng Nai đối với đất ở

Căn cứ Điều 3, Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

Điều 3. Diện tích tối thiểu đối với loại đất ở

  1. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa
  2. a) Đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60 m2(sáu mươi mét vuông).

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19 m (mười chín mét) phải lớn hơn hoặc bằng 5 m (năm mét);

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19 m (mười chín mét) phải lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).

  1. b) Đất ở tại nông thôn là 80 m2(tám mươi mét vuông) và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).
  2. c) Diện tích tối thiểu thửa đất quy định tại các điểm a và điểm b khoản này không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình nhưng chưa thu hồi đất.
  3. Đối với các dự án trong khu dân cư việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Diện tích đất được phép tách thửa tại Đồng Nai đối với đất nông nghiệp

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

Điều 4. Diện tích tối thiểu đối với loại đất nông nghiệp

  1. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 500 m2(năm trăm mét vuông).
  2. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000 m2(một nghìn mét vuông).

4. Diện tích đất được phép tách thửa tại Đồng Nai đối với đất phi nông nghiệp không nghiệp không phải là đất ở

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

Điều 5. Diện tích tối thiểu đối với loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này, trừ trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thủ tục tách thửa đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Căn cứ khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Bước 2:Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại:

nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Hoặc nộp tại:

Bộ phận một cửa cấp Huyện

Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất cần chuyển đổi hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu chưa có Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Nếu hồ sơ đầy đủ thì Có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả.

Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Đồng Nai. Để xác định diện tích đất tách thửa tối thiểu ở khu đất của mình, người dân có thể áp dụng các quyết định còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của 63 tỉnh thành.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ