Chuyên Dịch Vụ Kiểm Toán Nội Bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ
Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Ngày nay, với sự phát triển của thị trường tài chính, trình độ quản lý doanh nghiệp ngày càng cao. Dịch vụ kiểm toán nội bộ của công ty ACC cũng đang có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản lý. Dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ bao quát toàn bộ các khía cạnh của mỗi tổ chức. Với vai trò chính là giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Dịch vụ kiểm toán nội bộ của ACC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát tính tuân thủ, bên cạnh đó, dịch vụ cũng sẽ cung cấp thông tin cho việc ra quyết định, nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ.

Vai trò của kiểm toán nội bộ tiếp tục phát triển, thúc đẩy bởi nhiều yếu tố bao gồm điều kiện kinh tế,. tính toàn cầu hóa, và những rủi ro mới và tiềm tàng. Những vấn đề này đang tạo ra một môi trường năng động. và cơ hội mới cho kiểm toán nội bộ để chứng minh giá trị của mình. Kiểm toán nội bộ phải tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

1. Tại sao doanh nghiệp nên chọn dịch vụ kiểm toán nội bộ của ACC?

 • Các thông lệ và chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp luôn thay đổi. Dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về quản trị và cập nhật các thay đổi mới nhất.
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại. đánh giá hệ thống và rà soát với các quy định hiện hành về quản lý rủi ro.
 • Bộ phận dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động mỗi bộ phận. nhằm sắp xếp các nguồn lực phù hợp với yêu cầu quản trị và phát triển của doanh nghiệp.
 • Trong một số trường hợp, doanh nghiệp nên phối hợp giữa nguồn lực hiện có và thuê ngoài dịch vụ kiểm toán nội bộ.
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ được rà soát, cải thiện và nâng cấp toàn diện.
 • Giảm chi phí, nâng cao trách nhiệm và hoàn thiện các phương pháp kiểm toán nội bộ.
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ cải thiện tính minh bạch của báo cáo. đảm bảo bình đẳng giữa các bên liên quan trong doanh nghiệp.
 • Nguồn lực của doanh nghiệp có hạn, còn Dịch vụ kiểm toán nội bộ có đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và bạn cần có sự phối hợp, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ, kiến thức …. Cho nhân viên kiểm toán nội bộ và hệ thống của doanh nghiệp .
 • Doanh nghiệp đã có hệ thống kiểm soát nội bộ, nhưng doanh nghiệp cần rà soát lại nhằm đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát hiện hữu so với những mong muốn của ban lãnh đạo công ty, cũng như của các cổ đông.

Các chuyên gia kiểm toán nội bộ của Dịch vụ kiểm toán nội bộ mang lại sự hài hòa giữa kinh nghiệm kiểm toán nội bộ,. kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chuyên môn cao. cho chức năng kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp. 

Dịch vụ kiểm toán nội bộ có thể giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động của chức năng kiểm toán nội bộ. Đảm bảo rằng nhóm kiểm toán nội bộ giải quyết đúng các rủi ro,. cũng như cải thiện và làm phù hợp với khuôn khổ quản trị,. rủi ro và kiểm soát của doanh nghiệp. Dịch vụ kiểm toán nội bộ có thể cung cấp tư vấn độc lập cho nhà quản lý về những rủi ro của tổ chức. cũng như mức độ kiểm soát và làm việc với doanh nghiệp để thực hiện các cải tiến cần thiết.

2. Dịch vụ kiểm toán nội bộ của ACC tại TP.Hồ Chí Minh và cho các doanh nghiệp trong toàn quốc

 • Kiểm toán nội bộ không chỉ là để kiểm tra báo cáo tài chính mà còn tham gia vào quá trình kiểm soát tài chính, đánh giá tính hiệu quả, tính tuân thủ của mọi hoạt động nhằm giảm thiểu sai sót và gian lận.
 • Kiểm toán nội bộ sẽ giải quyết các vấn đề khó khăn một cách toàn diện và triệt để nhất. Với một đội ngũ chuyên gia uy tín, am hiểu các lĩnh vực kinh doanh, Dịch vụ kiểm toán nội bộ cam kết sẽ mang đến hiệu quả cao nhất cho quý khách hàng tại TPHCM  và Toàn quốc

3. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Dịch vụ kiểm toán nội bộ của ACC cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp tại TP.HCM và Toàn quốc liên quan đến

 • Quản trị doanh nghiệp và rà soát chất lượng trong công tác báo cáo tài chính.
 • Xác định và phòng ngừa các rủi ro, là để củng cố cho sự vững mạnh của hệ thống quản lý .
 • Kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp có đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định công ty đề ra hay không.
 • Cổ đông góp vốn muốn kiểm tra hoạt động của Công ty

4. Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ của ACC bao gồm

 • Khảo sát thực tế khách hàng, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán
 • Đánh giá chung về các yếu tố: Môi trường kiểm soát, quy trình đánh giá rủi ro và Giám sát các hoạt động kiểm soát.
 •  Kiểm tra tính tuân thủ pháp lý.
 • Thực hiện kiểm tra các quy trình,  nghiệp vụ nhằm phát hiện các sai sót, gian lận và đưa ra các đánh giá, giải pháp về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về lương và phải trả khác
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ nội bộ về tài sản cố định và xây dựng cơ bản.
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ đối với mua hàng,bán hàng.
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về phải thu, phải trả.
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về hàng tồn kho, giá thành.
 • Kiểm toán các khoản mục trong báo cáo tài chính.
 • Soát xét rủi ro về các loại thuế trong doanh nghiệp.
 • Trao đổi, giải quyết các tồn tại của doanh nghiệp.
 •  Phát hành báo cáo kiểm toán nội bộ.

5. Những lợi ích khi sử dụng Dịch vụ kiểm toán nội bộ của công ty ACC

 • Được một đội ngũ chuyên gia dầy dặn kinh nghiệm, đã từng làm việc với rất nhiều công ty lớn và nhỏ ở TpHCM và Toàn quốc thuộc nhiều ngành nghề khác nhau để tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp bạn.
 • Cung cấp những báo cáo đánh giá chi tiết về rủi ro trong hệ thống quản lý, điều hành của công ty.
 • Đưa ra những nhận định và giải pháp tốt nhất để khắc phục sự cố, cũng như phương án phòng ngừa rủi ro trong hệ thống quản lý, điều hành của công ty.
 • Đảm bảo tư vấn toàn diện và tất cả các vấn đề quản trị nội bộ trong và ngoài công ty.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận