Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân

Văn phòng đại diện tuy chỉ nhằm thực hiện các hoạt động về nghiên cứu; cung cấp thông tin; tiếp cận thị trường mới mà không thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm sinh lợi nhuận cho doanh nghiệp, song cũng cần phải đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền và thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động ngay khi có sự thay đổi. Bài viết cung cấp thông tin; dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân.

Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân
Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân

Nội dung bài viết:

1. Khái niệm

 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp; bảo vệ các lợi ích đó. Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước, nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.
 • Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện là việc doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi những nội dung đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đã được Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở cấp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày có thay đổi.

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Doanh nghiệp tư nhân

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ; nội dung giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật).
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Thành phần hồ sơ

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (mẫu Phụ lục II-13 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung; cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (kê khai thông tin về doanh nghiệp theo Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Trình tự thực hiện

Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương nơi văn phòng đại diện đã đăng ký

 • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; thay đổi thông tin đăng ký hoạt động trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu; Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký

 • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp; gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây văn phòng đại diện đặt trụ sở.

3. Lưu ý một số trường hợp thay đổi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện nhất định trong doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi người đại diện pháp luật của văn phòng đại diện

 • Đảm bảo người đại diện theo pháp luật mới đảm bảo các điều kiện về năng lực hành vi dân sự theo quy định.
 • Không thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế.
 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cần lưu ý việc thông báo việc thay đổi cho các đối tác; khách hàng và cơ quan, đơn vị liên quan.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện

 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký; doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Thay đổi mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của văn phòng đại diện

 • Trước khi thay đổi mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của văn phòng đại diện; doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện;
  • Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
 • Khi nhận thông báo mẫu con dấu của văn phòng đại diện; Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp; thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của văn phòng đại diện đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của văn phòng đại diện các lần trước đó không còn hiệu lực.
 • Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu qua mạng điện tử; doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo thay đổi mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

4. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất 2 hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng; còn hiệu lực của đại diện pháp luậat và thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký thay đổi:
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ;
  • Chứng chỉ hành nghề, giấy phép khác đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Các giấy tờ khách theo yêu cầu của ACC.

5. Dịch vụ đăng ký của ACC có lợi ích gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ liên quan ; vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất với thời gian nhanh nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản. ACC thay mặt quý khách soạn thảo.

6. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

Chi phí dịch vụ đã bao gồm trọn gói chưa?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không kết quả. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Công ty có chung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

 • ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Quy Trình Các Bước Làm Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Vốn Đầu Tư Của Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật Mới Nhất

Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »