Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền thành lập một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một hoặc nhiều địa bàn tỉnh, thành phố khác nhau. Theo quy định, khi có sự thay đổi về nội dung đã đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên
Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

            Chậm nhất 10 (mười) ngày kể từ ngày có thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

            Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

            Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-13, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bố Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh);
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Bước 2: Nộp hồ sơ

1. Trình tự thực hiện:

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

* Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi văn phòng đại diện đã đăng ký:

– Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện.

* Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký:

– Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

2. Cách thức thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Số lượng hồ sơ:

01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Lệ phí:

100.000 đồng (Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp)

Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi  văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây văn phòng đại diện đặt trụ sở.

            Một số lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện qua mạng điện tử: Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký qua mạng điện tử.
 2. Hồ sơ qua mạng điện tử hợp lệ:

Hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;
 • Các thông tin đăng ký được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử;
 • Hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài Khoản đăng ký kinh doanh của một trong các chủ thể sau đây:
  • Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký theo quy định;
  • Người được cá nhân có thẩm quyền ký văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký. Trong trường hợp này, kèm theo hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử phải có: Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực
 1. Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận