Đăng ký nhãn hiệu độc quyền, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu uy tín, thủ tục mới nhất cập nhật 2021

logo accACC
Công Ty Luật ACC

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là gì?

Ngày nay với hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhiều doanh nghiệp đã tạo nên nhiều nhãn hiệu để đảm bảo chính cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, đi kèm với những lợi ích mà nhãn hiệu đem lại như độ phủ sóng của doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu, tầm ảnh hưởng thì cũng có những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp cạnh tranh sử dụng nhãn hiệu của một doanh nghiệp uy tín để hoạt động. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có nhãn hiệu bị sử dụng trái phép. Vì thế, để bảo vệ cho nhãn hiệu của mình nhiều doanh nghiệp đã đăng ký nhãn hiệu để tránh các trường hợp không mong muốn xảy ra. Bài viết dưới đây côn ty luật ACC sẽ đưa đến cho bạn một số kiến thức cũng như các thủ tục để đăng ký nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Mời các bạn tham khảo!

đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu

1. Đăng ký nhãn hiệu là gì?

Đăng ký nhãn hiệu có thể hiểu là quá trình chủ sở hữu một nhãn hiệu và muốn bảo hộ cho nhãn hiệu của mình tránh sự sao chép, sử dụng không đúng mục đích. Vì thế, chủ sở hữu phải làm thủ tục, hồ sơ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để được chứng nhận quyền sở hữu và được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu đó.

Vậy, nhãn hiệu là gì? Căn cứ vào khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì nhãn hiệu cỏa thể dược hiểu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Để tránh các cơ sở khách sử dụng nhãn hiệu của mình các bạn nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu từ bây giờ.

2. Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu

 • Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bảo đảm rằng khách hàng có thể phân biệt sản phẩm của các công ty khác nhau. Điều này có thể giúp cho nhãn hiệu của các bạn trở nên có tính độc quyền hơn trên thị trường và nghiêm cấm các cơ sở khác sao chép hoặc sử dụng không xin phép.
 • Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giúp cho công ty tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình, tạo cho chủ sở hữu công cụ tiếp thị và là cơ sở để tạo dựng uy tín và hình ảnh của một nhãn hiệu; Nhiều cơ sở có ý đồ xấu sử dụng nhãn hiệu của bạn để thực hiện hoạt động kinh doanh. Vì thế, hiện nay việc đăng ký nhãn hiệu dễ dàng được thực hiện. Bạn có thể nhận hỗ trợ bởi công ty Luật ACC chúng tôi có dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu lo và thương mại với mức đăng ký nhãn hiệu giá rẻ phù hợp với mọi đối tượng.
 • Đây có thể là một bộ phận quan trọng trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, có thể là một bí mật kinh doanh có giá trị;
 • Việc đăng ký này khuyến khích các công ty đầu tư vào việc duy trì chất lượng sản phẩm để không lừa dối người tiêu dung.

3. Điều kiện khi đăng ký nhãn hiệu.

 • Điều kiện thứ nhất:Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp; Đây là điều kiện bắt buộc vì nếu bạn tạo nên một nhãn hiệu và bạn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đấy bạn phải thực hiện hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch được cung cấp bởi bạn.
 • Điều kiện thứ 2: Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;
 • Điều kiện thứ 3: Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Điều kiện thứ 4: Người có quyền đăng ký, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.
 • Điều kiện thứ 5: Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của Điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

4. Phí đăng ký nhãn hiệu

Hiện nay, mức phí để đăng ký nhãn hiệu không quá cao phụ thuộc vào số lượng nhãn hiệu bạn muốn đăng ký. Cụ thể chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, có thể bao gồm các mức sau:

 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/mỗi đơn/mỗi yêu cầu;
 • Phí công bố đơn: 120.000 đồng;
 • Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ) (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 120.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ);
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ);
 • Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ: 100.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 20.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ);
 • Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng;
 • Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng;
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng (cho 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1nhóm);
 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng (cho mỗi đơn).

5. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao gồm

Tờ khai (02 bản);

Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải có: 

 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
 • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý); 
 • Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương); 
 • Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

6. Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 2021

Chủ sở hữu nhãn hiệu nộp hồ sơ theo 1 trong 2 cách

Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Nộp qua bưu điện.

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn).

Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Bạn có thể trực tiếp kiểm tra tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu của mình trên cổng thông tin.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

7. Công ty Luật ACC có hỗ trợ dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Nhận biết được khó khăn cũng như chu cầu đăng ký nhãn hiệu của khách hàng rất cao cho nên nhiều công ty đã tiến hành cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, công ty Luật ACC vẫn luôn là sự ưu tiên hàng đầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu vì các lý do sau:

 • Đăng ký nhãn hiệu giá rẻ: Chúng tôi tự tin khẳng định mức chi phí để được đăng ký nhãn hiệu tại công ty luật ACC là mức chi phí phù hợp với cách hàng và có tính cạnh tranh. Chúng tôi đem sự hài lòng của khách hàng làm tôn chỉ của sự phát triển. Vì thế, để khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất thì chúng tôi không đặt nặng vấn đề về tài chính.
 • Phong phú về các hình thức đăng ký nhãn hiệu. Chúng tôi có nhận đăng ký các dịch vụ như đăng ký nhãn hiệu cho các nhãn hiệu quốc tế, đăng ký nhãn hiệu và logo, đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm.
 • Khi nhận đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng chúng tôi sẽ kiểm tra đăng ký nhãn hiệu của các bạn trên hệ thống để chắc chắn rằng các bạn không bị trùng về nhãn hiệu.
 • Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu online để tiết kiệm thời gian
 • Có đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi tự tin rằng có thể giải đáp mọi thắc mắc và khó khăn của các bạn để đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất.
 • Thái độ phục vụ tận tình và chu đáo. Nhân viên của công ty Luật ACC được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp để phục vụ cho khách hàng vì vậy chúng tôi luôn nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng.

đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu

8. Công ty Luật ACC cam kết

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm chúng tôi rất tự tin đem đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về đăng ký nhãn hiệu. Công ty Luật ACC sẽ hỗ trợ bạn tư vấn các thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho bạn.

Chúng tôi cam kết sẽ không chèo kéo yêu cầu khách hàng sử dụng thêm bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi để nhằm trục lợi như các công ty khác.

Trên đây là những chia sẻ của công ty Luật ACC về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp đỡ được bạn trong quá trình đăng ký nhãn hiệu. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào hãy liên hệ với chúng tôi qua facebook hoặc zalo hoặc bằng số hotline chúng tôi có chuyên viên tư vấn 24/7 cho quý vị. Xin cảm ơn! 

Rate this post

Viết một bình luận