Thủ tục, điều kiện xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mua bán xe máy cũ (Cập nhật 2021)

Đăng ký kinh doanh xe máy cũ
Đăng ký kinh doanh xe máy cũ

Đăng ký kinh doanh xe máy cũ là thủ tục bắt buộc trước khi kinh doanh. ACC xin được tư vấn về Đăng ký kinh doanh xe máy cũ (Thủ tục cấp phép 2021).

Mua bán xe cũ hiện nay rất phổ biến, bởi có nhiều người muốn lên đời xe và cũng có nhiều người muốn mua một chiếc xe vừa tầm với khả năng tài chính của mình. Khi có ý tưởng kinh doanh, chủ kinh doanh cần phải chuẩn bị nhiều mặt, từ ngành nghề kinh doanh, địa điểm kinh doanh, số vốn bỏ ra,… Nhưng vấn đề đặt ra trước tiên là các thủ tục pháp lý để tiến hành kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đăng ký kinh doanh xe máy cũ là thủ tục bắt buộc đối với chủ kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các thủ tục trên. Thông thường, để đảm bảo tính chính xác cao, cũng như tiện lợi và tiết kiệm thời gian, các chủ kinh doanh thường tìm đến các dịch vụ pháp lý. ACC là cơ quan chuyên nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. ACC xin được tư vấn chi tiết về Đăng ký kinh doanh xe máy cũ (Thủ tục cấp phép 2021) dưới đây.

Trước khi tiến hành kinh doanh xe máy cũ, chủ kinh doanh phải hoàn thành hồ sơ đăng ký kinh doanh và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chủ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh sau khi có sự cho phép của cơ quan đăng ký kinh doanh, được thể hiện dưới hình thức Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp chủ kinh doanh cố tình kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì khi bị phát hiện, chủ kinh doanh có thể phải chịu xử phạt hành chính theo NĐ 124/2015/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội buôn bán trái phép (theo Điều 154 Bộ luật hình sự 2015).

Trường hợp chủ kinh doanh muốn chỉ mở một cửa hàng, sử dụng dưới mười nhân viên, chủ kinh doanh cần lựa chọn hình thức kinh doanh là Hộ kinh doanh. Điều 71 NĐ 78/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký Hộ kinh doanh như sau:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh (thông thường là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc UBND huyện). Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
  • a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
  • b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
  • c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 • Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp chủ kinh doanh muốn kinh doanh với số vốn và quy mô lớn, mở nhiều cửa hàng, sử dụng trên mười nhân viên, chủ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức Doanh nghiệp. Các hình thức Doanh nghiệp chủ kinh doanh có thể đăng ký là Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân. Đối với mỗi loại hình công ty khác nhau thì yêu cầu về giấy tờ đăng ký sẽ khác nhau. Thủ tục đăng ký kinh doanh xe máy cũ dưới hình thức xe máy cũ dưới hình thức Doanh nghiệp được quy định tại Điều 27 Luậy doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Chủ kinh doanh nộp đủ hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo quy định của Luật doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm: 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Nội dung bao gồm: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; ngành, nghề kinh doanh; vốn điều lệ, hoặc vốn đầu tư đối doanh nghiệp tư nhân; các thông tin về cổ phần nếu là công ty cổ phần; thông tin đăng ký thuế; số lượng lao động; thông tin liên quan đến chủ doanh nghiệp hoặc thành viên của doanh nghiệp (Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn).
 • Điều lệ công ty (doanh nghiệp tư nhân không cần có điều lệ).
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.                                                  
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cá nhân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức.                                   

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện bằng việc Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi vào sổ hồ sơ tiếp nhận của cơ quan mình, đồng thời trao cho chủ kinh doanh Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. 

3. Xem xét tính hợp lệ hồ sơ đăng ký và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Đăng ký kinh doanh xe máy (Thủ tục cấp phép 2020) do ACC cung cấp. 

4. Những thắc mắc liên quan đến mua bán xe máy cũ

Các loại giấy tờ cần thiết khi đăng ký kinh doanh mua bán xe máy cũ

 • Tùy vào loại hình kinh doanh mà cần có các giấy tờ cần thiết khác nhau

Thời hạn xin tất cả các giấy phép để đăng ký giấy phép kinh doanh mua bán xe máy cũ là bao lâu?

 • Thông thường tầm 35 – 55 sẽ đủ điều kiện hoạt động

ACC có dịch vụ cho tất cả các thủ tục liên quan đến kinh doanh mua bán xe máy cũ không?

 • Hiện tại ACC chuyên xin cấp phép kinh doanh mua bán xe máy cũ, vì vậy ACC cung cấp trọn vẹn các dịch vụ trên.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận