Trình tự, Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên – Cập nhật năm 2021

logo accACC
Công Ty Luật ACC

Có rất nhiều vấn đề về các quy định liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH hai thành viên như thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên, hồ sơ pháp lý công ty tnhh 2 thành viên trở lên,…. không phải bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng nắm rõ. Hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu về Trình tự, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (tnhh) 2 thành viên trở lên thông qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Theo quy định mới nhất tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty TNHH 2 thành viên là một loại hình doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên là cá nhân hoặc pháp nhân tham gia góp vốn, thành viên công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp  hoặc cam kết góp. Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Những tổ chức, cá nhân có ý định thành lập công ty TNHH 2 thành viên cần nắm rõ một số đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này như:

 •       Công ty TNHH 2 thành viên do cá nhân/tổ chức thành lập ra.
 •       Số lượng thành viên từ 2 – 50 người.
 •       Có tư cách pháp nhân.
 •       Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.
 •       Được phát hành trái phiếu nếu trước đây công ty thuộc loại hình Cổ phần/Nhà nước rồi bây giờ đã chuyển sang TNHH.
 •       Thành viên của công ty có thể chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ phần vốn góp cho thành viên khác trong công ty hoặc người ngoài công ty. Hay có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của mình sau khi được các thành viên chấp thuận.
 •       Mô hình: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty TNHH có trên 11 thành viên phải có Ban kiểm soát.

2. Điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên theo quy định 2021

Để có thể mở công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, bạn cần đáp ứng được các điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên mà pháp luật quy định về:

    (i)            Đặt tên công ty

 (ii)            Địa chỉ trụ sở công ty

(iii)            Ngành nghề kinh doanh

(iv)            Vốn điều lệ

Tham khảo bài viết: ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2021

Ngoài những điều kiện chung nêu trên thì đối với loại hình này cũng có điều kiện riêng về số lượng thành viên mà bạn phải đáp ứng được: Có tối thiểu 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

3. Trình tự các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty:

Khi tiến hành thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên , cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung, giấy tờ sau đây.

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên (Theo Phụ lục I-3 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

– Điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên ;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối thành viên là tổ chức

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và thành viên là cá nhân.

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Đối với người thành lập doanh nghiệp là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Lưu ý: Trường hợp công ty ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức thành lập công ty tnhh 2 thành viên thì phải có văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ kèm theo nội dung.

Bước 2. Liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể thực hiện theo 03 cách thức sau đây:

 Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ nếu:

+ Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

+ Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ( cụ thể là đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên ).

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ nếu:

+ Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

+ Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Tiếp nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

 Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Sau khi nhận được Hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

– Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử về việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

– Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Bước 4. Hoàn tất thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên và đưa công ty vào hoạt động.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cần thực hiện các thủ tục sau:

– Tiến hành thủ tục Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Tiến hành việc khắc con dấu doanh nghiệp và thực hiện thủ tục Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Tiến hành việc nộp tờ khai lệ phí môn bài tại Chi cục thuế nơi trực tiếp quản lý doanh nghiệp (theo địa chỉ trụ sở chính) và Nộp thuế môn bài theo quy định.

– Tiến hành việc mua chữ ký số để thuận tiện trong quá trình kê khai thuế.

– Tiến hành thủ tục mở tài khoản ngân hàng và thực hiện việc Thông báo tài khoản ngân hàng tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại địa chỉ trụ sở chính.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng, doanh nghiệp có thể tham khảo các bài viết khác của chúng tôi trên website công ty để biết thêm thông tin chi tiết.

4. Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn (tnhh) 2 thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH, Điều lệ công ty được coi như là văn bản để giám sát mọi hoạt động của công ty, thể hiện hình thái, tô chức mà công ty đang có.

Vì được coi như một bản “Hiến Pháp” của doanh nghiệp, nên Điều lệ công ty TNHH vô cùng quan trọng cả về mặt pháp lý lẫn áp dụng vào thực tiễn quá trình thành lập công ty, hoạt động của công ty. Và không phải khách hàng nào cũng có thể tự soạn thảo được một bản Điều lệ khoa học, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

Quý khách có nhu cầu, có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật ACC để được cung cấp mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên theo luật doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra, Công ty Luật ACC còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng soạn hồ sơ thành lập công ty TNHH, soạn thảo Điều lệ cho khách hàng theo đúng pháp luật và mong muốn của quý khách :

– Hướng dẫn khách hàng soạn thảo hoặc trực tiếp soạn thảo Điều lệ công ty TNHH cho quý khách hàng có yêu cầu;

– Giải thích, tư vấn các vấn đề có trong Điều lệ mà khách hàng mong muốn tìm hiểu;

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong quá trình công ty hoạt động có vấn đề phát sinh;

– Soạn thảo thêm những văn bản cần thiết để phục vụ quý khách hàng thành lập mới công ty TNHH;

5. Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Công ty Luật ACC

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Công ty Luật ACC, quý khách sẽ được hưởng những lợi ích sau đây:

 •       Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 •       Soạn thảo Hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ giúp khách hàng;
 •       Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên và Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 •       Thực hiện việc khắc Con dấu doanh nghiệp và Thông báo sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp;
 •       Lập sổ đăng ký thành viên và Giấy chứng nhận đăng ký phần vốn góp của thành viên;
 •       Cung cấp Mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên theo luật doanh nghiệp 2020 mới nhất;
 •       Mua chữ ký số giúp khách hàng;
 •       Hướng dẫn khách hàng việc mở tài khoản ngân hàng và Thực hiện việc thông báo sử dụng tài khoản ngân hàng giúp khách hàng;
 •       Nộp tờ khai lệ phí môn bài và các thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp;
 •       Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (nếu khách hàng yêu cầu)

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, Công ty Luật ACC đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thành lập công ty 2 thành viên. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC theo Hotline hoặc để lại thông tin để được các chuyên viên của chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất. 

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận