Công Ty Tài Chính Là Gì? Thủ Tục & Điều Kiện Thành Lập Công Ty Tài Chính 2019

thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính hiện nay được rất nhiều người quan tâm đầu tư bởi đây là một loại hình doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của quốc gia.

Tuy nhiên, người ta còn chưa xác định được các điều kiện thành lập công ty tài chính cần những gì, khó khăn thế nào trong khi thị trường hoạt động của loại hình doanh nghiệp này đang phát triển rất mạnh mẽ.

Thấu hiểu được điều đó, ngày hôm nay, ACC xin chia sẻ cho các bạn những kiến thức cơ bản về khi muốn thành lập công ty tài chính.

Công ty tài chính là gì?

Công ty tài chính là là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, loại hình này sẽ được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật ngân hàng, trừ các hoạt động như: nhận tiền gửi của cá nhân và cung cấp các dịch vụ tín dụng thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Đây là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, điều kiện dể thành lập loại hình này cũng rất khắc khe, giống như khi muốn mở ngân hàng. Loại hình này sẽ sử dụng các nguồn vốn khác nhau để thực hiện các hoạt động tín dụng như: cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch vụ về tài chính, tiền tệ và một số hình thức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Các loại hình công ty tài chính

điều kiện thành lập công ty tài chính

Để biết được điều kiện thành lập công ty tài chính, trước hết ta cần biết công ty tài chính gồm những loại hình dưới đây:

  • Công ty tài chính cổ phần: do các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn, thành lập và tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh.
  • Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của tổ chức tín dụng và sẽ làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng sẽ có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập.
  • Công ty tài chính nhà nước: do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh.
  • Công ty tài chính liên doanh: công ty tài chính thành lập thông qua việc góp vốn giữa một bên là nhà đầu tư trong nước và một bên là nhà đầu tư nước ngoài trên cở sở hợp đồng liên doanh.
  • Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài: được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty tài chính

thủ tục thành lập công ty tài chính

Muốn thành lập công ty tài chính, nhà đầu tư cần đáp ứng những điều kiện dưới đây:

  • Điều kiện về vốn: có đủ vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định.
  • Điều kiện về chủ sở hữu: chủ sở hữu khi thành lập công ty tài chính có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cá nhân là cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập cần có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đủ khả năng tài chính để góp vốn.
  • Điều kiện về người quản lý, người điều hành, điều kiện về thành viên Ban kiểm soát cần có đủ các tiêu chuẩn và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật các tổ chức tín dụng;
  • Điều kiện về điều lệ: phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Đề án thành lập và có các phương án kinh doanh khả thi để không gây ảnh hưởng đến sự an toàn và ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng. Đồng thời, không tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam.

 

Liên hệ Hotline: 090 992 8884 để được tư vấn miễn phí

Một số ngành kinh doanh ACC đã tư vấn dịch vụ:
Xây Dựng Bất Động Sản Vận Tải
Bảo Vệ Tài Chính Tư Vấn Du Học
Xuất Nhập Khẩu Thiết Kế Nội Thất Quảng Cáo

Viết một bình luận