Công cụ dụng cụ gồm những gì?

Tài sản và công cụ dụng cụ là những thứ vô cùng cần thiết trong bất cứ doanh nghiệp nào để phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh. Những hiểu biết về vấn đề này sẽ giúp cho kế toán phụ trách làm tốt công việc của mình. Do vậy bài viết của chúng tôi sẽ đề cập đến: “Công cụ dụng cụ gồm những gì?”

cong-cu-dung-cu

1. Khái niệm công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ (CCDC) được hiểu là những tư liệu lao động tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Trên thực tế thì theo thời gian sử dụng CCDC cũng bị hao mòn dần về mặt giá trị, giống như tài sản cố định. Tuy nhiên, lý do là CCDC có thời gian sử dụng ngắn và giá trị thấp chưa đủ điều kiện để làm tài sản cố định.

Theo thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định thì đối với những tư liệu lao động có giá trị nhỏ hơn 30.000.000 VNĐ, không đủ điều điện trở thành tài sản cố định thì được xếp vào loại công cụ dụng cụ. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ là tối đa không quá 24 tháng.

Như vậy, tất cả những nguyên liệu lao động không đủ tiêu chuẩn để trở thành tài sản cố định theo tiêu chuẩn thì đều được xếp vào loại công cụ dụng cụ. Việc phân loại công cụ dụng cụ cũng được dựa trên nhiều yếu tố mà phần tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng phân tích.

2. Công cụ dụng cụ gồm những gì?

Dựa vào những tiêu chí khác nhau mà CCDC sẽ được phân chia thành những loại khác nhau. Cụ thể các tiêu chí và cách phân chia đó như sau:

Căn cứ vào tiêu chí cách phân bổ vào chi phí thì công cụ dụng cụ bao gồm:

 • Loại CCDC phân bổ 100% (1 lần);
 • Loại CCDC phân bổ nhiều lần.

Với những CCDC có thời gian sử dụng ngắn và có giá trị nhỏ thì sẽ được phân bổ 100% (1 lần).

Những loại được phân bổ 2 lần và loại trừ dần thường có giá trị lớn hơn hoặc thời gian sử dụng dài hơn.

Căn cứ vào tiêu chí nội dung, CCDC bao gồm:

 • Lán trại tạm thời, đà giáo, cốp pha dùng trong XDCB, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất;
 • Bao bì tính giá riêng dùng để đóng gói hàng hoá trong quá trình bảo quản hàng hoá hoặc vận chuyển hàng hoá đi bán…;
 • Dụng dụ đồ dùng bằng thuỷ tinh, sành sứ;
 • Quần áo bảo hộ lao động;
 • Công cụ, dụng cụ khác.

Căn cứ vào tiêu chí yêu cầu quản lý và yêu cầu ghi chép kế toán, CCDC bao gồm:

 • Công cụ, dụng cụ;
 • Bao bì luân chuyển;
 • Đồ dùng cho thuê.

Căn cứ vào tiêu chí mục đích và nơi sử dụng, CCDC bao gồm:

 • Công cụ, dụng cụ dùng cho SXKD;
 • Công cụ, dụng cụ dùng cho quản lý;
 • Công cụ, dụng cụ dùng cho các nhu cầu khác.

Tùy theo mục đích sử dụng, công tác quản lý mà doanh nghiệp lựa chọn những cách thức phân loại riêng. Nhưng cần lưu ý phân loại công cụ dụng cụ như thế nào thì lúc ghi nhận và phân bổ đều cần tuân thủ đúng mọi quy định của nhà nước.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (262 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!