Thủ Tục Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất

logo accACC
Phương Anh

Thu Tuc Cong Chung Hop Dong The Chap Quyen Su Dung Dat

Thủ Tục Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để bào đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia. Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp quyền sửu dụng đất.

Như vậy, thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cùng các vấn đề pháp lý liên quan là gì hãy theo dõi bài viết của ACC dưới đây nha.

1. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để bào đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia. Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp quyền sửu dụng đất.

Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Như vậy, công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là việc mà các công chứng viên thực hiện chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà các bên đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 40 Luật Công chứng 2014 thì hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó nêu rõ các thông tin sau:

+ Thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng

+ Nội dung cần công chứng

+ Tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

– Dự thảo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

– Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

– Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Ngoài ra, bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Như vậy, khi công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất người yêu cầu công chứng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành việc công chứng nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

3. Trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Khi tiến hành công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cần thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng cụ thể là Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng có trụ sở tại trong cùng địa bàn tỉnh nơi có bất động sản.

  • Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

– Nhận hồ sơ thông qua bộ phận tiếp nhận thì bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ cho Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng

– Công chứng viên trực tiếp nhận, thì thực hiện kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng:

+ Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

+ Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng chưa đầy đủ: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết: Công chứng viên giải thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ.

  • Bước 3: Soạn thảo và ký văn bản

+ Trường hợp văn bản đã được soạn thảo sẵn: Công chứng viên kiểm tra dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo văn bản có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, nội dung của văn bản không phù hợp quy định của pháp luật, Công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Nếu người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì Công chứng viên có quyền từ chối công chứng;

+ Trường hợp văn bản do Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng: nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì Công chứng viên soạn thảo hợp đồng.

+ Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc Công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng. Trường hợp người yêu cầu công chứng có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Công chứng viên xem xét và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung ngay trong ngày hoặc hẹn lại;

+ Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong dự thảo hợp đồng, Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng ký vào từng trang của hợp đồng.

  • Bước 4: Ký chứng nhận

Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ theo quy định để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng và chuyển bộ phận thu phí của tổ chức hành nghề công chứng.

  • Bước 5: Trả kết quả công chứng

Sau khi kiểm tra và thụ lý điều kiện theo quy định pháp luật thì tiến hành trả kết quả cho người yêu cồng công chứng.

Như vậy, công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cần thực hiện theo đúng quy trình để công chứng nhanh chóng và hợp pháp.

4. Căn cứ pháp luật

5. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

5.1. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng không?

Căn cứ và quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng.

Hai bên là bên thế chấp và bên nhận thế chấp phải ký vào hợp đồng công chứng trước mặt công chứng viên.

Như vậy, công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là bắt buộc.

5.2. Thời gian thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là bao lâu?

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất thực hiện trong thời gian cụ thể như sau:

+ Trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo

+ Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.3. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở đâu?

Theo quy định tại Điều 54 Luật Công chứng 2014 về công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản như sau: Việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải công chứng ở văn phòng công chứng ở nơi có bất động sản

5.4. Chi phí làm thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Công ty ACC cung cấp dịch vụ làm thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong quá trình làm thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận