Chuyển động cơ học là gì?

* Khái niệm:

Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí trong không gian của các vật hay là sự chuyển động của một bộ phận này so với bộ phận khác của cùng một vật. Hay nói cách khác khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

- Hiểu một cách đơn giản chuyển động cơ học có nghĩa là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác.

- Một vật được coi là đứng yên khi vị trí của vật đó không thay đổi theo thời gian so với vật khác.

- Ví dụ: Một ô tô đang chuyển động so với hàng cây bên đường thì vật mỗ là hàng cây bên đường hoặc một quả táo rơi từ trên cây xuống thì vật mốc là cái cây.

* Tính tương đối của chuyển động:

- Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối, vì cùng một vật có thể được xem là chuyển động so với vật này nhưng cũng lại được xem là đứng yên so với vật khác.

+ Tính tương đối của chuyển động tùy thuộc vào vật chọn làm mốc

+ Thông thường người ta chọn Trái Đất hay những vật gắn với Trái Đất làm vật mốc

- Tính tương đối ở đây là chỉ một vật bất kỳ sẽ có thể được kết luận là đang chuyển động hay đang đứng yên còn tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc. Đó cũng là cách mà dạng bài tập chuyển động phát triển theo mức khó và phức tạp hơn. Học sinh phải chọn đúng vị trí vật mốc trong khảo sát dịch chuyển đang tiến hành. Từ đó suy ra kết luận, một vật có thể đứng yên với vật này nhưng cũng có thể chuyển động với vật khác. Sự chuyển động và sự đứng yên phụ thuộc vào vật mốc được chọn. Đó chính là tính tương đối của chuyển động cơ học và đứng yên.

* Các dạng chuyển động thường gặp:

- Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là quỹ đạo của chuyển động

Tùy thuộc vào hình dạng của quỹ đạo mà ta chia ra các dạng chuyển động: chuyển động thẳng, chuyển động cong và chuyển động tròn.

Chuyển động cơ học là gì? Cho ví dụ về chuyển động và đứng yên

Sơ đồ mô tả chuyển động cơ học

+ Chuyển động thẳng có quỹ đạo chuyển động là đường thẳng, ví dụ như một vật rơi tự do từ trên cao xuống.

+ Chuyển động cong có quỹ đạo chuyển động là đường cong. ví dụ như ném, chuyền một vật như đánh bóng chuyền.

+ Chuyển động tròn có quỹ đạo chuyển động là đường trong. Ví dụ như cánh quạt quay.

Nội dung bài viết:

    Đánh giá bài viết: (1156 lượt)

    Bài viết liên quan

    Phản hồi (0)

    Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!