Chứng từ khấu trừ thuế TCDN được cấp khi nào?

Xem thêm: Các nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng https://accgroup.vn/nguyen-tac-khau-tru-thue-gtgt

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cấp cho cá nhân và những thông tin quan trọng xung quanh nó. Chứng từ này đóng vai trò quan trọng trong quyết toán thuế và đảm bảo tính minh bạch trong việc tính toán số thuế cá nhân. Hãy cùng khám phá!

1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì và dùng để làm gì?

1.1. Khái niệm chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một loại giấy tờ do tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cấp cho các cá nhân bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo quy định, chứng từ này phải thể hiện các thông tin quan trọng như:

 • Tên chứng từ khấu trừ thuế.
 • Ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế.
 • Số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế.
 • Thông tin về người nộp thuế, bao gồm tên, địa chỉ, và mã số thuế.
 • Thông tin về người nhận thuế (nếu có).
 • Quốc tịch (đối với người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam).
 • Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ, và số thu nhập còn được nhận.
 • Ngày lập chứng từ khấu trừ thuế.
 • Họ tên và chữ ký của người trả thu nhập.

1.2. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN dùng để làm gì?

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

(1) Quyết toán thuế: Chứng từ này là một phần quan trọng trong hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

(2) Chứng minh số thuế được khấu trừ: Nó giúp cá nhân biết mức thuế đã được khấu trừ và xem xét tính chính xác của số thuế này.

(3) Minh bạch thu nhập: Chứng từ cung cấp thông tin minh bạch về các khoản tiền mà cá nhân được khấu trừ thuế.

2. Có bắt buộc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

Theo quy định, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế theo quy định phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi cá nhân bị khấu trừ yêu cầu. Điều này áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công, hoạt động kinh doanh, đầu tư vốn, và nhiều trường hợp khác.

chứng từ khấu trừ thuế tncn được cấp khi nào

chứng từ khấu trừ thuế tncn được cấp khi nào

 

3. Thời điểm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Theo quy định, chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải được lập tại thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân. Thời điểm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN chính là khi cá nhân có yêu cầu gửi đến tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cho mình.

4. Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Kể từ ngày 1/7/2022, tất cả doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân đều phải sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN dạng điện tử. Điều này có nghĩa rằng không còn thủ tục mua chứng từ truyền thống tại cơ quan thuế.

Thay vào đó, để mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN, bạn cần thực hiện các bước sau:

(1) Đăng nhập vào hệ thống cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN dạng điện tử. Đây có thể là trang web hoặc ứng dụng của cơ quan thuế hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tương tự.

(2) Điền đầy đủ thông tin liên quan đến việc cấp chứng từ. Bạn cần cung cấp thông tin về người nộp thuế, người nhận thuế (nếu có), khoản thu nhập, số thuế đã khấu trừ, và các thông tin khác theo yêu cầu.

(3) Xác nhận và lưu chứng từ. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn cần xem xét lại và xác nhận chứng từ trước khi lưu lại. Chứng từ này sẽ được lưu dưới dạng tệp điện tử có thể in ra hoặc sử dụng điện tử khi cần.

5. Nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng thế nào?

Sau khi đã cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập phải thực hiện việc nộp báo cáo thông qua mạng theo quy định của cơ quan thuế. Thông thường, các bước nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng gồm:

(1) Đăng nhập vào hệ thống nộp báo cáo thuế của cơ quan thuế. Bạn cần có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống trực tuyến của cơ quan thuế.

(2) Chọn loại báo cáo và thời kỳ báo cáo. Bạn cần xác định loại báo cáo (thường là "Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN") và chọn thời kỳ báo cáo cụ thể.

(3) Nhập thông tin báo cáo. Tại đây, bạn cần điền thông tin liên quan đến chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho cá nhân, bao gồm số lượng chứng từ, tổng số thuế đã khấu trừ, và các chi tiết khác.

(4) Xác nhận và nộp báo cáo. Trước khi hoàn thành quá trình nộp, bạn cần xem xét lại thông tin đã nhập và xác nhận báo cáo. Sau đó, hệ thống sẽ cung cấp xác nhận về việc nộp báo cáo thành công.

Quá trình này giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc nộp báo cáo thuế cá nhân và khấu trừ thuế TNCN.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về chứng từ khấu trừ thuế TNCN, khái niệm, mục đích sử dụng, và các thủ tục liên quan đến nó. Để đảm bảo tuân thủ quy định thuế cá nhân, việc nắm rõ thông tin về chứng từ này là rất quan trọng.

Xem thêm: 2 điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng https://accgroup.vn/2-dieu-kien-khau-tru-thue-gtgt

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1140 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!