Chính sách giảm 30% thuế đất mới năm 2022

Xem thêm: Một số loại thuế đất năm 2022 https://accgroup.vn/mot-so-loai-thue-dat-nam-2022

Mới đây, vào ngày 14/2/2023, Tổng cục Thuế đã phát đi Công điện số 01/CĐ-TCT thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất và thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Điều này mang lại một thông điệp quan trọng về việc hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong bối cảnh khó khăn của đại dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về cách giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19 theo Quyết định mới này.

1. Cơ Sở Pháp Lý

Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc giảm tiền thuê đất năm 2022. Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg đã ban hành các quy định về việc giảm tiền thuê đất và thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Điều này bao gồm cả các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp hoặc thông qua Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước.

2. Tuyên Truyền và Thông Tin

Theo Công điện số 01/CĐ-TCT, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tuyên truyền sâu rộng về nội dung chính sách giảm tiền thuê đất và thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg. Các cơ quan thuế cũng cần phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, radio, và các tổ chức liên quan để lan truyền thông tin này đến tất cả các đối tượng có quyền được giảm tiền thuê đất.

Chính sách giảm 30% thuế đất mới năm 2022

Chính sách giảm 30% thuế đất mới năm 2022

 

3. Tài Liệu Hướng Dẫn

Tổng cục Thuế cũng đề xuất xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg và đăng tải tài liệu này trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế. Điều này giúp cho các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thể nắm rõ quy trình và thủ tục để được giảm tiền thuê đất.

4. Thông Tin Liên Tục

Thông tin về chính sách giảm tiền thuê đất phải được cập nhật thường xuyên và liên tục thông qua nhiều hình thức khác nhau. Điều này đảm bảo rằng người nộp thuế có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và hiểu rõ về phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi của họ khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất.

5. Xử Lý Hồ Sơ

Đối với những người đã nộp tiền thuê đất năm 2022 và sau đó được xác định có quyền được giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế sẽ xử lý hồ sơ và quyết định số tiền thuê đất được giảm. Trong trường hợp có tiền thuê đất phải nộp trong tương lai, số tiền này sẽ được trừ vào số tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo.

6. Trường Hợp Đặc Biệt

Nếu có trường hợp người thuê đất không đủ điều kiện để được giảm tiền thuê đất theo quy định, họ sẽ được thông báo và phải nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật về tiền thuê đất hiện hành, không thực hiện theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Báo Cáo Tình Hình

Cuối cùng, Cục Thuế sẽ tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điều này bao gồm các vấn đề vướng mắc, phát sinh, và đề xuất, kiến nghị (nếu có), và sẽ được gửi về Vụ Chính sách - Tổng cục Thuế trước ngày 15/04/2023.

Kết Luận

Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19 là một bước quan trọng để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Việc thực hiện chính sách này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp và cá nhân. Hãy nắm rõ các quy định và theo dõi thông tin từ cơ quan thuế để đảm bảo bạn có thể được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ này.

Xem thêm: Cách tính thuế chuyển nhượng đất năm 2022 https://accgroup.vn/cach-tinh-thue-chuyen-nhuong-dat-nam-2022

Nội dung bài viết:

    Đánh giá bài viết: (890 lượt)

    Bài viết liên quan

    Phản hồi (0)

    Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!