Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Bảo mật thông tin đối với khách hàng là một trong những quy tắc quan trọng hành nghề luật sư, được quy định rất cụ thể tại Quy tắc 12 của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam: “Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật; luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và giải thích rõ nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Do vậy ACC Group luôn khẳng định uy tín của mình và tuân thủ theo đúng quy tắc nghề nghiệp luôn bảo mật thông tin cho khách hàng.

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website accgroup.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, zalo, địa chỉ trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà ACC Group cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn sử dụng dịch vụ và để ACC Group liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng dịch vụ

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste accgroup.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Liên hệ tư vấn cho khách hàng khi nhận được yêu cầu;
  • Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
  • Gửi email hướng dẫn thủ tục các nội dung khách hàng yêu cầu;
  • Liên lạc và thực hiện thủ tục với khách hàng khi được yêu cầu;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại accgroup.vn;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ACC Group.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP ACC

Mã số doanh nghiệp: 0101161821, cấp lần đầu ngày 28/08/2001 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 1800 0006 – Email: hotro@accgroup.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website accgroup.vn thực hiện việc này.
  • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website accgroup.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ACC Group sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, ACC Group sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên accgroup.vn được ACC Group cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ACC Group. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ACC Group sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý ACC Group không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp là không chính xác.

Chính sách bảo mật thông tin cập nhật ngày 02/12/2020.