Chia tài thừa kề không có di chúc quy đinh pháp luật 2021

logo accACC
Mạnh Hùng

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình cũng phát sinh từ đó và đôi khi sự canh tranh chuyển biến trở thành khốc liệt dẫn đến hậu nhiều hậu quả xấu làm mất tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Các vấn đề dẫn đến việc chia tài sản thừa kế như là người có tài sản chết rồi để lại di chúc hoặc không có di chúc, di chúc không hợp pháp…Như vậy thì về chia tài sản thừa kế không có di chúc được để lại như thế nào? Pháp luật đã có các quy định cụ thể chưa, cách thức phân chia như thế nào? Để tìm hiểu hơn về chia tài sản thừa kế không có di chúc các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC nhé.

Căn cứ pháp lý liên quan: Bộ luật Dân sự 2015.

luat thua ke dat dai khong co di chuc 1

Chia tài sản thừa kế không có di chúc

1. Thừa kế là gì?

Thừa kế được hiểu là việc chuyển dịch tài sản (của cải) của người đã chết cho người còn sống tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản (của cải) của người đã chết cho người còn sống theo tâm nguyên của người đã chết tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện của pháp luật Bộ luật Dân sự năm 2015 về di chúc.

Thừa kế theo pháp luật chuyển dịch tài sản (của cải) của người đã chết cho người còn sống trong trường hợp không có di chúc, trường hợp này gọi là chia thừa kế theo pháp luật và được pháp luật Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể về việc chia thừa kế.

2. Tài sản thừa kế là gì?

Theo quy định tại Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 về di sản thì di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Di sản thừa kế bao gồm: tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác; quyền sử dụng đất là di sản thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự và đất đai.

3. Chia tài sản thừa kế không có di chúc.

3.1. Chia tài sản thừa kế không có di chúc và có người nhận thừa kế.

Chia tài sản thừa kế không có di chúc là trường hợp người có tài sản chết không để lại di chúc thì tài sản của họ sẽ được chia theo pháp luật. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 650 thì trường hợp không có di chúc sẽ là thừa kế theo pháp luật. 

Cách chia di sản thừa kế theo di chúc theo Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015 về phân chia di sản theo pháp luật thì bao gồm các trường hợp sau:

  • Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
  • Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

3.1. Chia tài sản thừa kế không có di chúc nhưng không có người nhận thừa kế.

Trường hợp này là trường hợp người chết có tài sản tuy nhiên khi chết không để lại di chúc và không có người nhận thừa kế hợp pháp. Không còn người thừa kế mà có mối quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng đối với người chết; Không có người thừa kế đáp ứng điều kiện chung đối với người thừa kế quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự.

Như vậy đối với trường hợp chia tài sản thừa kế không có di chúc, không có người thừa kế theo di chúc hoặc không có người hưởng di sản theo pháp luật thì phần tài sản của họ sẽ thuộc về nhà nước. Theo quy định tại Điều 622 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước”.

4. Kết luận.

Như đã phân tích trên về chia tài sản thừa kế không có di chúc thì có 2 trường hợp nếu như có người thừa kế theo pháp luật thì sẽ chia tài sản của người chết theo pháp luật, nếu như trong trường hợp không có người thừa kế thì tài sản của người chết sẽ thuộc về nhà nước theo như quy định tại Điều 622 Bộ luật Dân sự 2015.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về chia thừa kế theo pháp luật và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chia thừa kế theo pháp luật. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về chia thừa kế theo pháp luật vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận