Cách hạch toán ký cược vỏ bình gas theo công văn 2733/TCT-CS

Xem thêm: Phân biệt giữa đặt cọc, ký quỹ và ký cược https://accgroup.vn/phan-biet-giua-dat-coc-ky-quy-va-ky-cuoc

Trong cuộc kinh doanh mặt hàng gas bình, các công ty xăng dầu thành viên trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (các công ty 100% vốn Nhà nước) thường phải đối mặt với việc hạch toán vỏ bình gas. Điều này đặt ra câu hỏi về việc phân bổ chi phí và kết chuyển thu nhập. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

1. Khái niệm vỏ bình gas

Trước khi đi sâu vào hướng dẫn hạch toán vỏ bình gas, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm về vỏ bình gas. Vỏ bình gas là tài sản quan trọng trong ngành công nghiệp gas, và nó thường được sử dụng để chứa và vận chuyển gas dầu mỏ và khí đốt. Điều này là quan trọng khi xem xét cách hạch toán vỏ bình gas.

2. Hợp đồng tổng đại lý với công ty gas

Các công ty xăng dầu thành viên thường ký hợp đồng tổng đại lý với các công ty gas để kinh doanh mặt hàng gas bình. Khi các công ty xăng dầu thành viên nhận vỏ bình gas từ công ty gas, họ thường phải trả tiền ký cược vỏ bình gas. Điều này liên quan đến việc xác định chi phí và thu nhập.

3. Tiền ký cược và đặt cọc vỏ bình gas

Khi thực hiện thu tiền ký cược vỏ bình gas của khách hàng, các công ty xăng dầu thành viên thường xem đó như một khoản ký quỹ hoặc ký cược dài hạn. Tuy nhiên, có một số câu hỏi cần xem xét:

 • Các công ty xăng dầu thành viên không phải là chủ sở hữu vỏ bình gas thì có phải thực hiện phân bổ chi phí?
 • Các công ty xăng dầu thành viên có phải kết chuyển thu nhập như hướng dẫn tại công văn số 7776/BTC-TCT của Bộ Tài chính 
  Cách hạch toán ký cược vỏ bình gas theo công văn 2733/TCT-CS

  Cách hạch toán ký cược vỏ bình gas theo công văn 2733/TCT-CS

   

4. Ý kiến của Tổng cục Thuế

Theo Tổng cục Thuế, chỉ đơn vị sở hữu vỏ bình gas mới được phân bổ chi phí vỏ bình và kết chuyển tỷ lệ tương ứng tiền ký cược, đặt cọc vào thu nhập khác khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này áp dụng cho các công ty thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

5. Quyết toán thuế và cổ phần hoá

Trước khi quyết toán để thực hiện cổ phần hoá, đề nghị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện đối chiếu công nợ với các công ty sản xuất và kinh doanh gas (đơn vị sở hữu vỏ bình gas) để hạch toán riêng và theo dõi Khoản tiền ký cược vỏ bình gas.

6. Hạch toán chênh lệch

Trong trường hợp có sự chênh lệch từ Khoản tiền ký cược, toàn bộ chênh lệch phải được hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Kết luận

Với sự hướng dẫn từ Tổng cục Thuế, các công ty xăng dầu thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có thể xác định cách hạch toán vỏ bình gas một cách rõ ràng và tuân theo quy định thuế hiện hành.

Xem thêm: Ký quỹ - ký cược trên bảng cân đối kế toán https://accgroup.vn/ky-quy-ky-cuoc-tren-bang-can-doi-ke-toan

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (997 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!