Các loại báo cáo thuế phải nộp theo quý theo tháng 2021

logo accACC
Danh Phạm

Một doanh nghiệp phải nộp các loại báo cáo thuế nào? các báo cáo thuế định kỳ sẽ phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để tránh trường hợp doanh nghiệp phải nộp phạt do không hoàn thành các báo cáo thuế theo quý theo tháng đúng quy định, kế toán cần biết các báo cáo thuế phải nôp theo quý theo tháng 2021.

Báo cáo thuế theo quý theo tháng 2021 gồm những gì? các loại tờ khai thuế phải nộp theo quý theo tháng cho cơ quan thuế.

1. Doanh nghiệp nộp báo cáo thuế theo tháng hay báo cáo thuế theo quý?

Báo cáo thuế phải nộp theo quý hay theo tháng tuỳ thuộc vào việc doanh nghiệp kê khai theo quý hay tháng.

 1. Các báo cáo thuế phải nộp theo quý theo tháng 2021 mà các doanh nghiệp phải thực hiện
 2. Báo cáo thuế GTGT ( giá trị gia tăng)

Trước khi kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng phải xác định doanh nghiệp kê khai theo quý hay theo tháng, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp.

Phải xác định được doanh nghiệp kê khai theo hình thức nào mới chọn được mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho phù hợp.

Vậy mẫu báo cáo thuế GTGT theo quý theo tháng gồm những gì?

 • Cách xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng:
 • Những doanh nghiệp mới thành lập sẽ kê khai thuế GTGT theo quý.
 • Những doanh nghiệp đang hoạt động, doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống kê khai theo quý, lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 • Cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp.
 • Những doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và những doanh nghiệp đăng ký tự nguyện thì kê khai theo phương pháp khấu trừ.
 • Những doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ thì kê khai theo phương pháp trực tiếp.

Nếu kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, kế toán cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ như sau:

 • Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT.
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra và mua vào.
 • Các phụ lục khác (Nếu có).

Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý và theo phương pháp trực tiếp. Nếu doanh nghiệp muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký mẫu 01/GTGT.

Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp, kế toán cần chuẩn bị bộ hồ sơ, giấy tờ như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT nếu tính trực tiếp trên giá trị gia tăng
 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT và bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT nếu tính trực tiếp trên doanh thu.

Chú ý: Trong quý hoặc trong tháng dù có phát sinh hay không có phát sinh vẫn phải nộp báo cáo thuế định kỳ cho cơ quan thuế. Nếu không sẽ bị phạt nộp chậm tờ khai thuế.

2. Thuế TNCN ( thu nhập cá nhân )

Như báo cáo thuế GTGT, Thuế TNCN cũng phải xác định doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo quý hay theo tháng.

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì cũng kê khai thuế TNCN theo quý.
 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng có 2 trường hợp:
 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng thì kê khai theo tháng.
 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn 50 triệu đồng thì kê khai theo quý.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân sử dụng mẫu 05/KK-TNCN Trong quý hoặc tháng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ 1 nhân  viên nào thì không phải nộp tờ khai.

Doanh nghiệp có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì hàng quý phải làm báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

3. Thuế TNDN ( thu nhập doanh nghiệp)

Hàng quý, căn cứ vào số hóa đơn, chứng từ và sổ sách để tự tạm tính số tiền thuế TNDN phải nộp hàng quý (hàng tháng không tạm tính)

Nếu trong quý có phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần đi nộp tiền thuế TNDN đó, (không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý). Chậm nhất là ngày thứ 39 của quý tiếp theo.

Dù để DN tự tạm tính rồi nộp nhưng nếu số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo tờ khai thuế quyết toán năm từ 20% trở lên thì sẽ bị phạt chậm nộp tiền thuế.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý (BC THSDHD)

Phần lớn các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý. Doanh nghiệp sử dụng Mẫu BC26-AC để báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Chú ý:

 • Chỉ những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
 • Trường hợp không sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Những doanh nghiệp mới thành lập chưa thông báo phát hành hóa đơn thì chưa phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Tóm lại: Báo cáo thuế phải nộp theo quý theo tháng gồm những gì?

 1. Tờ Khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân ( TNCN)
 3. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính ( TNDN) nếu có
 4. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ( BC THSDHD)

Đó là các báo cáo thuế phải nộp theo quý theo tháng cho cơ quan thuế gần như bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp.

Ngoài ra những doanh nghiệp có phát sinh thêm phải nộp thêm các báo cáo khác. Ví dụ như: Doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp báo cáo cho chứng từ khấu trừ thuế TNCN hoặc phát sinh thêm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu,…thì phải làm tờ khai để nộp.

5. Thời hạn các báo cáo thuế phải nộp theo quý theo tháng.

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. 

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Trên đây là các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải nộp hàng tháng, hàng quý. Kế toán doanh nghiệp cần lưu ý liệt kê các báo cáo thuế định kỳ quan trọng, nộp đúng quy định để tránh các rắc rối về mặt pháp lý dẫn tới bị phạt.

Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn thêm về các báo cáo thuế phải nộp theo quý theo tháng mà doanh nghiệp phải nộp liên hệ ngay Công ty luật ACC.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận