bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân

Phát huy tinh thần cống hiến của thanh niên Quân đội trong tình hình mới

Trong lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta, thanh niên quân đội đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Với lý tưởng, hoài bão cao đẹp, các thế hệ thanh niên quân đội đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, cống hiến tuổi trẻ, tâm huyết, sức lực, trí tuệ cho đất nước, dân tộc. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tinh thần cống hiến của thanh niên quân đội cần tiếp tục được bồi đắp, phát huy, góp phần giúp Quân đội ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

I. Tinh thần cống hiến – phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quý báu của thanh niên quân đội

Quân đội ta do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, là Quân đội nhân dân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mang trên mình danh xưng cao quý Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân trao tặng, mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội phải hội tụ trong mình những phẩm chất cao quý của người quân nhân cách mạng, đó là:

1. Lòng trung thành tuyệt đối

Thanh niên quân đội luôn duy trì lòng trung thành vô điều kiện đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

2. Phẩm chất đạo đức trong sáng

Thanh niên quân đội sống giản dị và tuân thủ đạo đức trong mọi hoạt động.

3. Dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao

Họ luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, hy sinh trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt

Thanh niên quân đội duy trì tác phong chính quy và quan hệ gắn bó với nhân dân.

5. Tinh thần quốc tế cao cả

Họ luôn tự hào về vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Những phẩm chất này được biểu hiện hội tụ trong tinh thần cống hiến của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

>>> Xem thêm về Khát Vọng Tuổi Hai Mươi: Hướng Về Tương Lai Sáng Tươi qua bài viết của ACC GROUP.

II. Cống hiến là sự tự nguyện trao đi

Cống hiến là sự tự nguyện trao đi những điều có giá trị của bản thân vì lợi ích chung của tập thể, cộng đồng, xã hội. Đó là một sự lựa chọn cách sống dựa trên cơ sở thấm nhuần lý tưởng; là biểu hiện mang tính hội tụ những phẩm chất cao đẹp của con người. Cống hiến là sự trao đi mà không mưu cầu nhận lại. Đối với chủ thể cống hiến, điều nhận lại chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn tinh thần khi được đóng góp giá trị của bản thân vào thành công chung.

III. Phát huy tinh thần cống hiến của thanh niên Quân đội trong tình hình mới

Hiện nay, đất nước ta đang đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hết sức phức tạp, nhiều biến động. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới. Hơn lúc nào hết, tinh thần cống hiến của thanh niên quân đội cần phải được tiếp tục phát huy cao độ, góp phần làm ngời sáng truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và nhân dân trao tặng. Để phát huy tinh thần cống hiến của thanh niên quân đội trong tình hình hiện nay, cần tập trung làm tốt một số biện pháp cơ bản sau đây:

1. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng

Tinh thần cống hiến của thanh niên quân đội được xây dựng và phát triển từ sâu bên trong thông qua việc tạo cơ hội để họ tiếp xúc với những giá trị về đạo đức, lý tưởng, và tình yêu đất nước. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cần được nâng cao chất lượng và hiệu quả để giúp thanh niên quân đội hiểu rõ hơn về lý tưởng cống hiến và tầm quan trọng của việc họ làm.

2. Tạo điều kiện để thanh niên thể hiện tinh thần cống hiến

Tinh thần cống hiến thường xuất hiện khi thanh niên có cơ hội thể hiện khả năng và tài năng của họ. Quân đội cần tạo điều kiện để thanh niên tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa, từ công việc quân đội hàng ngày đến các hoạt động xã hội và tình nguyện.

3. Đảm bảo chế độ phúc lợi và động viên tinh thần

Các chế độ phúc lợi như bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và tiền lương công bằng giúp thanh niên quân đội cảm thấy được động viên và đánh giá cao công lao của họ. Điều này giúp duy trì tinh thần cống hiến trong thời gian dài.

4. Tạo cơ hội thăng tiến và đào tạo

Thanh niên quân đội cần biết rằng họ có cơ hội thăng tiến và phát triển trong quân đội. Đào tạo và phát triển nghề nghiệp cũng là một phần quan trọng trong việc duy trì tinh thần cống hiến.

5. Khuyến khích tinh thần đoàn kết và gắn kết

Tinh thần đoàn kết và gắn kết giữa các thành viên trong quân đội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tinh thần cống hiến. Các hoạt động xã hội và tương tác xã hội trong quân đội có thể giúp tạo ra môi trường đoàn kết tích cực.

Tinh thần cống hiến của thanh niên quân đội là một tài sản vô giá của đất nước. Để bảo đảm sự thăng tiến và phát triển của đất nước, chúng ta cần phải đầu tư vào việc phát huy tinh thần cống hiến này, giúp thanh niên quân đội hiểu rõ vai trò của họ và cống hiến hết mình cho sự thịnh vượng của Tổ quốc.

>>> Xem thêm về Khung Trời Khát Vọng Lồng Tiếng: The Birth Of The Rich qua bài viết của ACC GROUP.

Nội dung bài viết:

    Đánh giá bài viết: (403 lượt)

    Bài viết liên quan

    Phản hồi (0)

    Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!