Cách xác định báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý 2021

logo accACC
Danh Phạm

Kế toán vừa phải tuân thủ theo quy định kế toán, vừa phải tuân thủ theo Luật Thuế và các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Vì thế , kế toán phải thường xuyên cập nhật quy định mới để giảm thiểu những sai sót trong việc kê khai thuế tránh bị phạt và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán cần phải tìm hiểu rõ về báo cáo thuế gtgt, cách lập báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý như thế nào, ….để tránh gặp phải các rủi ro không đáng có.

Căn cứ các quy định hiện hành, cơ quan Thuế thông báo đến người nộp thuế một số lưu ý về kê khai thuế năm 2021 để kịp thời áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

1. Báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý.

Căn cứ theo Điều 8 và Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-Cp có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 quy định cụ thể như sau.

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng.

 • Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thuộc loại khai theo tháng bao gồm.
 • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.

Như vậy: Thuế giá trị gia tăng thuộc lại khai theo tháng. Nếu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí dưới đây thì được lựa chọn khai theo quý.

Điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý.

Tiêu chí khai thuế GTGT theo quý.

Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

 • Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề đủ 12 tháng để thực hiện báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

 • Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp bản xác định số tiền thuê phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phục lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.
 • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Như vậy: Doanh nghiệp đang hoạt động.

 • Nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, thì được kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Nếu có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ, kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
 • Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.
 • Trường hợp doanh nghiệp đang kê khai theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 30/1 của năm bắt đầu khai theo quý, nếu không gửi văn bản đề nghị thì tiếp tục kê khai theo tháng.

Doanh nghiệp mới thành lập 

 • Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý.
 • Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề phải đủ 12 tháng để xác định kê khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Lưu ý: Trước ngày 5/12/2020 quy định về việc xác định báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý được thực hiện theo tháng hay theo quý được thực hiện theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

Đối tượng khai thuế GTGT theo quý:

 • Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kể từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý.
 • Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức kinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề đủ 12 tháng để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

 • Khai thuế theo tháng áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng.

Cách xác định doanh thu năm trước liền kề:

 • Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý như sau:
 • Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Lưu ý: Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

 • Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo theo mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo thông tư 151 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
 • Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các quy định về báo cáo thuế gtgt, cách xác định báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn đọc.

Nếu có thắc mắc về việc báo cáo thuế gtgt theo tháng hay quý hay các nghiệp vụ kế toán khác các quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Công ty luật ACC để được tư vấn hỗ trợ thêm nhé!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận