messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp [Chi tiết 2022]

Có nhiều người thắc mắc rằng không biết kế toán tổng hợp sẽ thực hiện những công việc gì? Để giải đáp thắc mắc đó, thì bài viết này Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến quý bạn đọc về bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp và những nội dung liên quan đến kế toán tổng hợp.

7 1

1. Kế toán tổng hợp là gì?

Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem kế toán tổng hợp là gì nhé.

Kế toán tổng hợp là người có trách nhiệm  phối hợp số liệu từ các bộ phận để lập ra một bản báo cáo tài chính. Để được đưa ứng tuyển kế toán tổng hợp này, các nhân viên kế toán cần có sự hiểu biết bao quát về quy trình kế toán của công ty, sự am hiểu các quy định về chuyên ngành cũng như khả năng tự điều phối hợp công việc các nhân viên khác trong bộ phận kế toán. 

2. Bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp.

Dưới đây là bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp có thể giúp bạn hiểu hơn về những công việc mà kế toán tổng hợp phải làm.

STT Nhiệm vụ Công việc
1 Thu chi nội bộ – Thực hiện thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp . Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. 
– Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan.
– Kiểm tra và đối chiếu những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên quan.
– Các việc khác thuộc bộ phận kế toán.
2 Thực hiện chứng từ, công nợ – Theo dõi , phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản công nợ. 
– Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp. 
– Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị.
3 Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước về lao động, hành chính – Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí. 
– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
– In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo Công ty theo quy định.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu .
4 Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước – Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. 
– Cung cấp số liệu cho ban Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. 
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ , số liệu cho cơ quan thuế. 
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán. 
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
5 Hỗ trợ tính lương, thưởng Hỗ trợ tính lương cuối tháng cho nhân viên, tính thưởng lễ, tết theo quy định Công ty.

Ngoài ra còn đại diện Công ty làm những công việc giao dịch với các đơn vị cơ quan bên ngoài liên quan đến công việc của bộ phận kế toán như: Ngân hàng, Sở Kế hoạch Đầu tư, lấy chứng từ hóa đơn ở các đơn vị Khách hàng. Làm một số việc mà cấp trên giao.

3. Yêu cầu đối với một kế toán tổng hợp.

3.1. Yêu cầu về trình độ.

Kế toán tổng hợp nên là người có nền tảng kiến thức vững vàng. Vì thế, tuyển dụng kế toán tổng hợp thường yêu cầu ứng viên như sau:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
 • Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel
 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

3.2. Yêu cầu về phẩm chất.

Đầu tiên, kế toán viên cần phải tính toán tốt. Như bảng mô tả công việc của kế toán tổng hợp phía trên, bạn sẽ phải làm việc nhiều với các sổ sách, hoá đơn, giấy tờ. Vì thế khả năng tính toán tốt sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách dễ dàng hơn. 

Đặc trưng của công việc kế toán tổng hợp là làm việc chủ yếu với những con số. Vì thế công việc kế toán nói chung khá nhiều áp lực. Đặc biệt là vào các dịp cao điểm như cuối tháng, cuối năm, lễ tết. Đây cũng là lý do chính khiến các kế toán viên luôn là cái tên bị “réo gọi” mỗi kỳ lương thưởng. Chính vì vậy tố chất cần có mà nhà tuyển dụng kế toán tổng hợp yêu cầu đó chính là sự kiên nhẫn. Kế toán viên không những là người chịu được áp lực công việc mà còn phải cẩn thận, kiên nhẫn. Do công việc liên quan trực tiếp tới tiền nên đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Chỉ một lỗi nhỏ như nhầm dấu chấm thành dấu phẩy cũng khiến nội dung sai lệch rất lớn. 

Ngoài ra, các kỹ năng cần có khác như quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán thương lượng…

4. Những câu hỏi thường gặp.

4.1. Nhiệm vụ cụ thể của vị trí kế toán tổng hợp?

 1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
 6. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 7. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
 8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 11. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 12. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 13. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 15. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 16. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

4.2. Tiêu chuẩn để có thể đảm nhận vị trí công việc kế toán tổng hợp?

 1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
 2. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 3. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
 4. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
 5. Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
 6. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

4.3. Công việc hàng ngày của kế toán tổng hợp?

 • Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…
 • Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…
 • Theo dõi và quản lý công nợ
 • Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
 • Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

4.4. Công viêc hàng tháng của kế toán tổng hợp?

 • Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)
 • Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
 • Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
 • Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

5. Dịch vụ của Công ty Luật ACC.

Công ty Luật ACC chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, thuế, kế toán… uy tín hàng đầu Việt Nam. Nếu bạn đang muốn cần sử dụng dịch vụ kế toán tổng hợp xử lý sổ sách cuối năm, thay vì phải tuyển nhân sự kế toán thì hãy liên hệ với ACC. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, cùng với đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, ACC cam kết sẽ mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý.

Hy vọng bài viết Bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp (Cập nhật 2022) sẽ mang đến cho quý bạn đọc những thông tin bổ ích. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

✅ Bảng mô tả công việc: Kế toán tổng hợp
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói – Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.