Cấp giấy vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản

logo accACC
Hoài Thắm

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần thực hiện Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, trong dó có cả mặt hàng nông lâm thủy sản. Ngoài ra, đây cũng là điều kiện cơ sở để các tổ chức, cá nhân tiến hành thủ tục công bố thực phẩm, công bố thực phẩm chức năng sau này. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Thủ tục xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản” qua nội dung bài viết dưới đây.

Thủ Tục Xin GCN An Toàn Thực Phẩm Cho Cơ Sở Nông Lâm Thủy Sản
                                    Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản

1. Cơ sở pháp lý của việc cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản

Việc xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản được dựa trên các văn bản pháp luật cụ thể dưới đây:

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
 • Nghị định  số 38/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLTT-BCT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên bộ Bộ Y tế – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP;
 • Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm;
 • Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế;
 • Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;
 • Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

2. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản

Một trong những nội dung rất quan trọng khi xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản là phải có bộ hồ sơ pháp lý đầy đủ và hợp lệ. Căn cứ theo quy định tại các văn bản nêu trên xét thấy hồ sơ cần chuẩn bị gồm các giấy tờ, tài liệu dưới đây:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh (nếu có).
 • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản
 • Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh
 • Danh sách chủ cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

3. Thủ tục xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở nông lâm thủy sản

Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản bạn lần lượt thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản.
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả:
  • Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và chợ đầu mối nông sản.
  • Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm và kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống trên cạn.
  • Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt.
  • Chi cục Thủy sản cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn thiện.

 • Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản
  • Trường hợp 1:Trong thời hạn 7 ngày làm việc,cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp giấy chứng nhậncơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B). (hoặc)nếu không cấp Giấy chứng nhận ATTP phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp 2:Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hoặc)nếu không cấp Giấy chứng nhận ATTP phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn cho cơ sở xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan được phân công đã nêu tại mục trình tự thực hiện (Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y;Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản);
 • Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan được phân công đã nêu tại mục trình tự thực hiện (Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về các văn bản pháp luật có quy định về an toàn thực phẩm cơ sở nông lâm thủy sản cũng như hồ sơ cần chuẩn bị, các bước thực hiện và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy này để bạn đọc tham khảo. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời. Đồng thời, công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm nhanh chóng với mức phí hợp lý và đáp ứng được từng nhóm đối tượng khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận