Thành lập công ty có 100 vốn nước ngoài (Thủ tục 2019)

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Thành lập công ty có 100 vốn nước ngoài (Thủ tục 2019)

Với sự tham gia vào các tổ chức thương mại thế giới WTO, Asian, TPP… cùng với mong muốn kêu gọi đầu tư nước ngoài nên việc Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài hiện nay ở Việt Nam ngày càng nhiều. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp về thủ tục cơ bản về việc Thành lập công ty có vốn 100 nước ngoài.

Thành lập Công ty có 100 vốn nước ngoài được quy định rõ trong Khoản 16 và 17, Điều 3 Luật Đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại hình của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và để thành lập được Công ty có 100 vốn nước ngoài cần kết hợp giữa Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư và Cam kết WTO để tiến hành thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

thành lập công ty có 100 vốn nước ngoài
thành lập công ty có 100 vốn nước ngoài

Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do các nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự đứng ra quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp có 100 vốn đầu tư nước ngoài thường được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, thủ tục thành lập công ty có 100 vốn nước ngoài cơ bản được thực hiện qua 4 bước sau:

Bước 1: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh thì phải nhà đầu tư cần phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân đân cấp tỉnh. (Điều 32, 33 Luật đầu tư)

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý theo quy định; Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực có công chứng
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm, thời hạn, vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 • Bản sao một trong các tài liệu: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ: tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ công nghệ, thông số kỹ thuật chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ, tình trạng sử dụng của máy móc, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị…nếu cần theo quy định
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời giạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp dưới đây: (Khoản 1 Điều 23)

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
  •  Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh
  • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ gồm xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: Điều 37 Luật đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Làm thủ tục thành lập công ty

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty có 100 vốn nước ngoài, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài.
 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (cấp ở Bước 1).
Quy trình thành lập công ty
Quy trình thành lập công ty

Lưu ý:

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuât, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, tùy trường hợp mà phải cung cấp thêm một số giấy tờ cần thiết khác.

Cơ quan nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư  (Phòng đăng ký kinh doanh)

Thời gian làm việc: 05- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài đó là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian làm việc: trong vòng 30 ngày

Bước 4: Con dấu của công ty

Đây là bước cuối cùng trong quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Bước này được tiến hành sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Công ty thực hiện khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Công ty có quyền quyết định mẫu dấu và số lượng con dấu.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian làm việc: khoảng 5-8 ngày làm việc

Liên Hệ Chuyên Viên Tư Vấn

 • Hotline: 0909928884

 • Tổng Đài: 1800.0006

 • Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận